Je bent hier:

U bent hier

Wat met school bij ziekte?

In Vlaanderen is onderwijs een recht, ook tijdens ziekte. Wanneer je kind niet naar school kan wegens ziekte heeft het evengoed nood aan leerstof verwerken, geëvalueerd worden, een perspectief op slagen, enz.  Gelukkig zijn er voor zieke kinderen en jongeren verschillende mogelijkheden om onderwijs te blijven volgen tijdens hun ziekte en behandeling. Hieronder zetten we de verschillende onderwijsmogelijkheden op een rijtje.

De Vlaamse overheid organiseert en subsidieert 3 verschillende systemen voor onderwijs aan zieke leerlingen:

Bednet

Afstandsonderwijs voor leerlingen die langdurig en/of regelmatig afwezig zijn op school wegens ziekte, moederschapsrust, operatie of een ongeval. De leerling volgt van thuis uit, via de computer de lessen mee, live en in interactie met de eigen klasgenoten en leerkracht. Bednet vzw is organisator van synchroon internetonderwijs (SIO) in Vlaanderen.

Tijdelijk Onderwijs aan Huis (TOAH)

Onderwijs aan huis voor leerlingen die door langdurige of chronische ziekte afwezig zijn op school. Een leerkracht van de school geeft bij de leerling thuis les (max. 4u/week). TOAH is gesubsidieerd door het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming en wordt georganiseerd door de school waar de zieke leerling ingeschreven is.

De ziekenhuisscholen

Kinderen die langdurig in een ziekenhuis of preventorium verblijven kunnen terecht in een ziekenhuisschool (buitengewoon onderwijs type 5). Leerkrachten geven er les op maat van de onderwijsbehoeften van kinderen en in nauw overleg met de thuisschool.  Kinderen die in een dienst voor kinderpsychiatrie verblijven, kunnen in sommige gevallen in die dienst terecht voor onderwijs.

Daarnaast zijn er vrijwilligersorganisaties die - eveneens gratis - zieke kinderen thuis les of ondersteuning geven:

Algemene informatie over het onderwijsaanbod voor langdurig en chronisch zieke leerlingen vind je hier. Als ouder kan je ook altijd terecht bij het zorgteam, de directie en het CLB van de school van jouw kind. Ook het ziekenhuis, de ziekenhuisschool, het revalidatiecentrum, artsen en therapeuten kunnen jou de nodige informatie bezorgen.

Let op: omwille van Corona hebben heel wat organisaties hun werking moeten aanpassen.

  • Meer informatie over de tijdelijk aangepaste werking van Bednet vind je hier.

  • Informatie over de aangepaste werking van TOAH, ziekenhuisscholen en andere informatie over Corona-onderwijs voor leerlingen die om medische redenen niet naar school kunnen gaan, vind je hier.