Onderwijsmogelijkheden tijdens ziekte

Leerlingen kunnen tijdens ziekte en herstel op verschillende manieren les blijven volgen. De Vlaamse overheid organiseert en subsidieert 3 verschillende systemen: Bednet, TOAH, ziekenhuisscholen. Daarnaast zijn er verschillende vrijwilligersorganisaties. 

Bednet

 • Live mee in de klas: De leerling volgt van thuis uit, via de computer de lessen mee, live en in interactie met de eigen klasgenoten en leerkracht.
 • VoorwaardenLees ze hier
 • Aantal uren per week: te bespreken. Er is geen maximum aantal uren per week. 
 • Aanvragen: Online via het formulier op de website.
 • Organisator: Bednet vzw.​

Tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH) 

 • Onderwijs aan huis: een leerkracht van de school geeft bij de leerling thuis les
 • VoorwaardenLees ze hier
 • Aantal uren per week: max. 4u/week.
 • Aanvragen: formulier invullen (ouders) en bezorgen aan de school (Formulier is online beschikbaar).
 • Organisator: school waar de zieke leerling ingeschreven is.
 • Getuigenis: Siska over TOAH 

De ziekenhuisscholen

Vrijwilligersorganisaties