Je bent hier:

U bent hier

Voor wie is Bednet?

Voorwaarden

Bednet is mogelijk als de leerling:

 • vaak of lange tijd niet naar school kan wegens ziekte, operatie, ongeval of moederschapsrust.
 • naar school gaat in het kleuter-, lager- of secundair onderwijs (ASO, BSO, KSO, TSO of BuSO).
  • ​De school is gefinancierd of gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid.
  • Kleuters moeten minstens 5 jaar oud zijn en/of in de derde kleuterklas zitten.
 • een geldig afwezigheidsattest aan de school bezorgt. 

 

Bednet is niet mogelijk als de leerling:

 • Permanent Onderwijs aan Huis (POAH) krijgt.
 • naar school gaat in:
  • deeltijds beroepssecundair onderwijs (DBSO)
  • voorbereidende leerjaren op het hoger onderwijs (= 7de jaar ASO en KSO)
  • secundair-na-secundair-opleidingen: Se-n-Se (TSO en KSO)
  • alternerende beroepsopleiding in het buitengewoon secundair onderwijs

 

COVID-19-update

In schooljaar 2020-2021 is Bednet in sommige situaties ook mogelijk voor leerlingen die:

 • behoren tot de COVID-19-risicogroep.
 • samenwonen met een gezinslid dat behoort tot de risicogroep. 

Lees er hier meer over (rubriek gezondheid).

Kom jij in aanmerking voor Bednet? Checklist

Is Bednet haalbaar?

Bednet is niet haalbaar en zinvol voor elke zieke leerling. Wij bekijken dit altijd samen met het gezin en de school en eventueel andere betrokkenen (bijv. CLB, arts, therapeut, …).

Soms is het nog te vroeg of te moeilijk tijdens de ziekte van het kind om Bednet op te starten. De leerling kan dan misschien op een later moment met Bednet beginnen werken.

Waar let je best op? 
 • Duur van het gebruik:
  Kan de leerling minstens 4 weken lang Bednet gebruiken tijdens het schooljaar? De 4 weken kunnen aansluitend zijn of verdeeld over losse of halve lesdagen.

 • Haalbaarheid:
  Is het haalbaar om les te volgen in combinatie met de ziekte, de behandeling en het herstel? Is er voldoende tijd naast de doktersbezoeken, het therapieschema, de rustperiodes, … om les te volgen? 

 • Mee met de leerstof:
  Kan de leerling makkelijk aansluiten bij het leertempo van de klas? Is de achterstand voor bepaalde vakken niet te groot? 

 • Sociaal contact:
  Wat zijn de sociale noden en mogelijkheden van de leerling? 

 • Motivatie:
  Is iedereen (thuis en op school) gemotiveerd om met Bednet te werken?

 • Doel:
  Het doel is dat de leerling weer (deels) les zal volgen in de klas. Het is niet de bedoeling dat Bednet het naar school gaan voor altijd vervangt.

Les volgen via Bednet is een recht

 • Elke zieke leerling heeft het recht om les te volgen via ‘synchroon internetonderwijs’, zoals vastgelegd in de onderwijsregelgeving (Onderwijsdecreet XXX; lees meer in de Omzendbrief SIO

 • Het is een keuze van de leerling en zijn ouder(s) (of zorgverlener) om tijdens de ziekte gebruik te maken van Bednet. Het is geen verplichting. 

 • Elke school heeft de taak om leerlingen en ouders te informeren over de mogelijkheid van synchroon internetonderwijs, onder andere via het schoolreglement.

 • Ook de medische sector maakt de mogelijkheden van onderwijs aan zieke leerlingen mee bekend.