Je bent hier:

U bent hier

Voor wie is Bednet?

Bednet is mogelijk voor alle leerlingen die een langere periode of vaak niet naar school kunnen door ziekte, ongeval, operatie of moederschaprust. Lees hierna meer over alle voorwaarden.

Wanneer kan je Bednet gebruiken?

 • Voltijds, deeltijds of regelmatig afwezig door ziekte:
  • De leerling heeft een geldig afwezigheidsattest van een arts (te bezorgen aan de school).

  • De leerling heeft minstens 4 weken of 36 halve lesdagen Bednet nodig (aaneensluitend of niet).

  • Mogelijke redenen: kanker, operatie, ongeval, psychische problemen, chronische ziekte, zwangerschap,…

 • De leerling volgt les in het kleuter-, lager of secundair onderwijs:

  • Bednet is mogelijk vanaf 5 jaar (of 3de kleuterklas).

  • Bednet is mogelijk in het gewoon en buitengewoon onderwijs.

  • Bednet is mogelijk in de meeste richtingen van het secundair onderwijs (ASO,TSO,KSO, BSO, BuSO). 

  • ​De school is gefinancierd of gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid.

 • Bednet combineren:

  • De leerling kan Bednet combineren met naar school gaan.

  • De leerling kan Bednet combineren met andere vormen van onderwijs tijdens ziekte (TOAH, ziekenhuisschool, School&Ziekzijn, ...).

Wanneer kan je Bednet niet gebruiken?

 • POAH: De leerling volgt les via Permanent Onderwijs aan Huis.
 • Bepaalde studierichtingen:
  • deeltijds beroepssecundair onderwijs (DBSO)
  • voorbereidende leerjaren op het hoger onderwijs (= 7de jaar ASO en KSO)
  • secundair-na-secundair-opleidingen: Se-n-Se (TSO en KSO)
  • alternerende beroepsopleiding in het buitengewoon secundair onderwijs

Bednet is niet altijd zinvol of haalbaar

 • Bednet is een recht: Elke zieke leerling heeft recht op het gebruik van Bednet, maar het is geen verplichting.
 • Overleg onderwijstraject op maat: School, gezin en eventueel arts/therapeut bekijken samen of de leerling kan starten met Bednet.
 • Uitstel mogelijk: Wanneer Bednet nu niet haalbaar is, is uitstellen naar een later moment ook altijd mogelijk.
 • Aandachtspunten zijn o.a.:
  • Ziekte en herstel: kan de leerling het lichamelijk en emotioneel aan om les te volgen?
  • Planning: is er tijd om te Bednetten, in combinatie met doktersbezoeken, revalidatie, rust,... en met andere onderwijsondersteuning? 
  • Leerstof: kan de leerling voldoende aansluiten bij de leerstof en het leertempo van de klas?
  • Sociaal contact: Ziet de leerling de contacten met de klasgroep zitten? wil de leerling actief deelnemen aan de lessen? 
  • Motivatie: zijn de leerling en leerkracht(en) gemotiveerd om via Bednet te werken?

Mogelijk lees je graag meer over Bednet bij:

Lees meer over: