Je bent hier:

U bent hier

Voor wie is Bednet?

Voorwaarden

Wie kan Bednet aanvragen?

 • Je bent afwezig op school door ziekte: 

  • Je kan lange tijd of regelmatig niet naar school door ziekte, behandeling of herstel.

  • Je zal minstens 4 weken of 36 halve lesdagen Bednet nodig hebben (aaneensluitend of niet). 

  • Mogelijke redenen zijn: kanker, operatie, ongeval, psychische kwetsbaarheid, chronische ziekte, …

  • Je hebt een geldig afwezigheidsattest van een arts.

 • Je loopt school: 

  • Bednet is mogelijk vanaf 5 jaar (of 3de kleuterklas).

  • Je volgt les in het gewoon of buitengewoon kleuter-, lager of secundair onderwijs (ASO,TSO,KSO, BSO, BuSO). 

  • ​De school is gefinancierd of gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid.

Kom jij in aanmerking voor Bednet? Checklist

Wie kan Bednet niet aanvragen?

 • Je volgt les via Permanent Onderwijs aan Huis (POAH).
 • Je volgt een van deze studierichtingen:
  • deeltijds beroepssecundair onderwijs (DBSO)
  • voorbereidende leerjaren op het hoger onderwijs (= 7de jaar ASO en KSO)
  • secundair-na-secundair-opleidingen: Se-n-Se (TSO en KSO)
  • alternerende beroepsopleiding in het buitengewoon secundair onderwijs

Is Bednet haalbaar?

 • Overleg met alle betrokkenen of Bednet lukt voor de leerling. Wat kan en wil de leerling? Wat heeft hij/zij nodig?
 • Aandachtspunten zijn o.a.:
  • Ziekte en herstel: kan de leerling het fysiek en emotioneel aan om les te volgen? Misschien is het nog niet zinvol of haalbaar? De leerling kan misschien op een later moment met Bednet beginnen werken. 
  • Planning: is er tijd om te Bednetten, in combinatie met doktersbezoeken, revalidatie, rust,... en met andere onderwijsondersteuning? 
  • Leerstof: kan de leerling voldoende aansluiten bij de leerstof en het leertempo van de klas?
  • Sociaal contact: ziet de leerling de contacten met de klasgroep zitten? wil de leerling actief deelnemen aan de lessen? 
  • Motivatie: zijn leerling en leerkracht gemotiveerd om via Bednet te werken? 

Les volgen via Bednet is een recht

 • Recht op SIO: 

  • Elke zieke leerling heeft het recht om les te volgen via ‘synchroon internetonderwijs’ (SIO) (Onderwijsdecreet XXX; lees meer in de Omzendbrief SIO).

  • Het is een keuze van de leerling en zijn ouder(s) (of zorgverlener) om Bednet te gebruiken. Het is geen verplichting. 

 • School: Elke school heeft de taak om leerlingen en ouders te informeren over de mogelijkheid van synchroon internetonderwijs, onder andere via het schoolreglement.

 • Medische sector: Artsen, ziekenhuizen, therapeuten, psychologen, … maken de mogelijkheden van onderwijs aan zieke leerlingen mee bekend.