Bednet bij psychische problemen

Jaar na jaar begeleiden we bij Bednet steeds meer leerlingen die omwille van psychische problemen niet (voltijds) naar school kunnen gaan. Gedurende een korte of langere periode volgen ze via Bednet toch les, samen met de klasgroep. We delen hier graag onze ervaringen met deze jongeren en de rol die Bednet kan spelen.

Voeling met de klas

Via Bednet kunnen ook psychisch kwetsbare leerlingen, tijdens hun behandeling en herstel, voeling houden met de klas of die voeling stap voor stap terug opbouwen. 

Het schoolse ritme kan structuur en houvast bieden. De contacten met klasgenoten kunnen het 'alleen zijn' doorbreken en het gevoel geven bij de klasgroep te blijven horen. 

Leerlingen die met Bednet starten, zijn soms al een hele periode niet meer naar school kunnen gaan. Die eerste stap zetten om terug les te volgen met de klasgroep, is belangrijk maar vaak ook moeilijk. Bij de Bednetter is er zenuwachtigheid of angst over hoe de klas zal reageren. Ook de klasgenoten en leerkrachten zitten met vragen of zorgen: zal de Bednetter veranderd zijn? Mogen ze iets vragen over het ziek zijn? Waarover kunnen ze babbelen samen? Zal hij of zij terug alle lessen mee volgen?  

Piri van Bednet: “Het is belangrijk om dat eerste moment goed door te praten met de Bednetter en met de leerkrachten. Wat is nodig om de leerling veiligheid te bieden? Wil hij meteen actief deelnemen of eerst even meekijken? Ook de interactie met de klasgenoten maakt deel uit van de voorbereiding. Wat weten klasgenoten en waarover kan er wel of niet gesproken worden? Hoe leggen ze terug contact met elkaar? Als consulent gaan we samen met leerling en school op zoek naar hoe we stap voor stap de voeling met de klas terug kunnen opbouwen.”

Bednet is niet altijd geschikt. 

Soms moet een kind of jongere eerst genoeg kunnen werken aan herstel, zich terug wat beter voelen. Sommige leerlingen leggen zichzelf zoveel druk op, ook op schools vlak, dat het net belangrijk is om school even helemaal los te laten om goed te kunnen herstellen. Of voor andere leerlingen zijn de contacten met klasgenoten nog te moeilijk. Dan starten we Bednet niet op, of we stellen het uit naar een later moment.

Onzichtbare ziekte 

Kinderen en jongeren houden het soms lange tijd voor zichzelf dat ze zich niet goed voelen. Ze durven niets zeggen of weten gewoon zelf niet goed wat er met hen aan de hand is. Voor klasgenoten en leerkrachten kan het dan erg onverwacht zijn dat een leerling plots of lange tijd niet meer naar school kan komen. Soms kunnen ze het moeilijk begrijpen of is er zelfs twijfel of het wel ‘echt’ is: Is die leerling echt ziek? Of heeft hij of zij gewoon geen zin om naar school te komen?

Rode Neuzen Dag Magazine | VTM | 29 november 2018

Lyna (in Rode Neuzen Magazine): “Sinds het vierde middelbaar ben ik vaak uitgevallen wegens een combinatie van factoren: depressieve klachten, overgevoeligheid aan prikkels, schoolmoeheid etc. Het is allemaal begonnen in de lagere school. Ik werd er erg gepest, vooral uit onbegrip. Dat heeft echt littekens nagelaten.”

Heel wat kinderen en jongeren hebben momenten of periodes dat ze zich niet goed voelen. Door een afwezige leerling via Bednet mee aanwezig te laten zijn in de klas, komt ook het thema ‘geestelijke gezondheid’ in de klas binnen. Dit kan een aanknopingspunt voor leerkrachten en leerlingenbegeleiders zijn om het bespreekbaar te maken in de klas.  Openheid over wat er aan de hand is kan ook het begrip voor de situatie van de Bednetter versterken. Bednet-consulenten houden hierbij altijd rekening met wat een leerling kwijt wil over zijn ziekteproces en met wat een klasgroep en leerkracht kunnen dragen.  

In beeld komen

De Bednet-computerset die opgesteld staat in de klas zorgt dat de leerling zichtbaar aanwezig is in de klas en maakt interactie tussen klas en Bednetter mogelijk (bijv. vragen stellen, groepswerk, pauze-momenten...). Elkaar kunnen zien helpt om de band tussen de klasgroep en de afwezige leerling te behouden of te herstellen. 

Leerlingen die slecht in hun vel zitten, tonen zichzelf niet altijd graag. Het in beeld komen blijft voor sommige Bednetters een moeilijk gegeven. Vanuit onze werking nemen we een duidelijk standpunt in: we blijven ijveren om zichtbaar te zijn. Zo wordt de Bednetter niet bevestigd in het ‘ik mag niet gezien worden’. Het stimuleert hem of haar ook om actief deel te nemen aan de les. Voor de leerkrachten en klasgenoten is het belangrijk om te kunnen zien wie er ‘aan de andere kant’ zit. Dat maakt het ook voor hen gemakkelijker om de Bednetter te betrekken en aan te spreken. 

Piri: “Ik herinner me een Bednetter die zich op voorhand héél veel zorgen maakte over het in beeld komen. Bij de eerste verbinding was hij zo onder de indruk van de positieve en hartverwarmende reacties van de klasgenoten omdat ze hem terug ‘zagen’, dat de stress helemaal verdween.”

 

Op maat

Het onderwijstraject wordt op maat van de leerling uitgebouwd, in overleg met de leerling en zijn/haar ouders, de school en therapeuten.  Welke vakken en hoeveel uren een leerling volgt via Bednet, kan mee evolueren met het herstelproces. Blijven opvolgen hoe het gaat met de Bednetter is belangrijk. Dit vraagt een goede samenwerking tussen alle betrokkenen rond de leerling. Ouders, leerkrachten, leerlingenbegeleider, CLB maar ook arts of therapeut kunnen mee een oogje in het zeil houden en helpen om (realistische) verwachtingen en doelen op elkaar af te stemmen. 

Annelies: “Ik werd opgenomen in PAika, de psychiatrische afdeling van het UZ Brussel. Op de afdeling krijg je maar twee uur les per week. Zo zou ik mijn jaar niet halen, dus daar wou ik iets aan doen. Naar school gaan was echt geen optie. Toen kwam PAika met Bednet als oplossing. Ik begon Bednet te gebruiken in januari van het zesde middelbaar. In het begin was ik heel enthousiast, want ik vond Bednet wel cool. Les volgen op afstand was zwaar voor mij. Ik kon me moeilijk concentreren waardoor veel lessen niet zijn kunnen doorgaan.”

 

Klik en hop, je gaat terug naar school?

Bednet probeert tijd te geven aan Bednetters om te groeien. Om terug sterker in de schoenen te staan en op eigen tempo te kunnen/mogen wennen aan de schoolse omgeving. Op zich maakt het niet uit hoe lang een Bednetter tijd nodig heeft om dit proces te doorlopen. Zolang er maar evolutie merkbaar is.

Het is de bedoeling dat de nood aan Bednet en de drempels om naar school te gaan, steeds kleiner worden. Na een periode kan de leerling Bednet-lessen combineren met naar school gaan. Als dat goed gaat, kan het aantal lessen op school geleidelijk verhogen. Sommige Bednetters keren niet terug naar hun school, maar maken de overgang naar een andere school die beter aansluit bij hun noden. 

Annelies: “Maak je na een maandenlange afwezigheid gewoon een klik en hop, je gaat naar school? Zo eenvoudig is het niet als je zo lang afwezig bent geweest, althans zo was het niet voor mij. Het allerbelangrijkste is je vrienden herontdekken en terug aansluiting vinden. Je moet je ook terug aanpassen aan de structuur, de omgeving,… Pas als dit lukt kan je je stilaan concentreren op de leerstof.”

Lees haar story

 

Bednet bij psychische problemen

 • Bednet is ook mogelijk voor leerlingen met psychische problemen.

 • Bednet kan aangevraagd worden wanneer de leerling gewettigd afwezig is op school met een medisch attest. Leerling en ouders bespreken best met de behandelende arts of therapeut of Bednet past in het traject van behandeling en herstel.

 • Samenwerking tussen school, leerling en gezin is belangrijk om de doelen en verwachtingen op elkaar af te stemmen. Het CLB kan hierbij ondersteunen.

 • De werking van Bednet is volledig gratis voor school én gezin (computermateriaal, begeleiding)

 • De school, de ouders, maar ook een ziekenhuisschool of een dienst voor onderwijsbegeleiding van een afdeling kinderpsychiatrie  kunnen Bednet aanvragen.

 • Bednet is mogelijk in combinatie met TOAH, les in de ziekenhuisschool en/of ondersteuning via een vrijwilliger van School & Ziekzijn.

 • Twijfel je over het aanvragen van Bednet? Heb je nog vragen over de mogelijkheden van Bednet voor een bepaalde leerling? Neem contact op met Marion.

 • Lees hier onze deontologische code.
 • Lees hier ons privacy statement.
 • Lees hier onze klachtenprocedure.
 • Download onze folder.