Komt mijn kind in aanmerking?

Checklist

 • Mijn kind zal vaak of lange tijd afwezig zijn van school door:

  • Langdurige of chronische ziekte

  • Psychische ziekte

  • Ongeval

  • Operatie

  • Bevallingsverlof

 • Mijn zoon of dochter is 5 jaar geworden tijdens dit schooljaar en/of zit in de derde kleuterklas.

 • Hij/zij zal minstens een maand lang Bednet gebruiken tijdens het schooljaar, aansluitend of verdeeld over losse of halve lesdagen (voor Tijdelijk Onderwijs Aan Huis moet het kind minstens 21 lesdagen afwezig zijn). Voor chronisch zieke kinderen geldt dus een afwezigheid van in totaal 4 lesweken over het hele schooljaar gespreid.

 • Mijn kind gaat naar school in het kleuter, lager of secundair onderwijs (ASO, BSO, KSO, TSO of BuSO). De school is gefinancierd of gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid.

 • Mijn kind kan geen Bednet aanvragen als het naar school gaat in:

 • Het doel is: je kind uiteindelijk weer les laten volgen in de klas.  Het is niet de bedoeling dat Bednet naar school gaan voor altijd vervangt.  

Bednet aanvragen

Lees hier onze deontologische code.
Lees hier ons privacy statement.
Lees hier onze klachtenprocedure.
Download onze folder.