Komt mijn kind in aanmerking?

Kom jij in aanmerking voor Bednet? Checklist

Checklist

 • Mijn kind zal vaak of lange tijd afwezig zijn van school door:

  • Langdurige of chronische ziekte

  • Psychische ziekte

  • Ongeval

  • Operatie

  • Bevallingsverlof

 • Mijn zoon of dochter is 5 jaar geworden tijdens dit schooljaar en/of zit in de derde kleuterklas.

 • Hij/zij zal minstens een maand lang Bednet gebruiken tijdens het schooljaar, aansluitend of verdeeld over losse of halve lesdagen. Voor chronisch zieke kinderen geldt dus een afwezigheid van in totaal 4 lesweken over het hele schooljaar gespreid.

 • Mijn kind gaat naar school in het kleuter, lager of secundair onderwijs (ASO, BSO, KSO, TSO of BuSO). De school is gefinancierd of gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid.

 • Mijn kind kan geen Bednet aanvragen als het naar school gaat in:

  • deeltijds beroepssecundair onderwijs (DBSO)

  • voorbereidende leerjaren op het hoger onderwijs (= 7de jaar ASO en KSO)

  • alternerende beroepsopleiding in het buitengewoon secundair onderwijs

 • Het doel is: je kind uiteindelijk weer les laten volgen in de klas.  Het is niet de bedoeling dat Bednet naar school gaan voor altijd vervangt.  

Bednet aanvragen

Lees hier onze deontologische code.
Lees hier ons privacy statement.
Lees hier onze klachtenprocedure.
Download onze folder.