Je bent hier:

U bent hier

Waar we voor staan

Bednet organiseert synchroon internetonderwijs (SIO) en streeft hierbij een visie en vijf kernwaarden na.

Onze visie

Bednet organiseert synchroon internetonderwijs (SIO): leerlingen die door ziekte, operatie, ongeval of moederschapsrust langdurig of veelvuldig niet naar school kunnen, volgen vanop afstand online les, in interactie met hun klas. Zo blijven ze bij met de leerstof, houden ze contact met de klasgenoten en blijven ze deel van de klasgroep.

Bednet maakt zo het recht op onderwijs mogelijk voor deze leerlingen. Alle kinderen en jongeren moeten ongeacht hun moedertaal, culturele of sociale achtergrond de kans krijgen om onderwijs te volgen.

Om dit recht op onderwijs mogelijk te maken, werkt Bednet samen met scholen, ouders en onderwijspartners aan een constructief onderwijstraject, met zorg op maat voor de leerling. Het belang van het kind staat hierbij centraal.

Bednet bewaakt de doelmatigheid van het SIO-gebruik en ondersteunt de betrokken partijen om SIO optimaal in te zetten, met respect voor de eigenheid en het mandaat van de partners. De Vlaamse overheid vindt in Bednet een deskundige partner om aan deze missie te werken.

Bednet streeft ernaar om de expert en innovator te blijven in synchroon Internetonderwijs, zowel op het vlak van pedagogische als van technische ondersteuning. Bednet gaat voor een transparante werking, waarbij participatie en evolutie centraal staan.

 

Onze kernwaarden

    Kindgericht

Bednet zet de leerling centraal. Door de starten vanuit de eigenheid en context van het kind, creëert Bednet samen met de betrokken partijen synchroon internetonderwijs op maat van elk kind.

    Verbindend

Bednet betrekt iedereen rond het kind en stimuleert de samenwerking. Zo kunnen alle partijen elkaar helpen, informeren en inspireren. Er ontstaat een wisselwerking die alle partijen verbindt, in het bijzonder de leerling zelf.

    Geëngageerd

De medewerkers van Bednet zetten zich actief in om het recht op onderwijs voor zieke leerlingen mogelijk te maken. Ze doen dit op een neutrale, respectvolle, gedreven en professionele manier.

    Transparant

Bednet streeft naar een transparante werking met een open en duidelijke communicatie, intern en extern. Zo biedt de organisatie inzicht en duidelijkheid voor medewerkers en partners.

    Innovatief

Bednet is als explorerende en lerende organisatie continu in beweging. Door alert te reageren op zowel samenleving als technologie, groeit de organisatie verder in haar SIO-expertise.