Persbericht - Bednet kiest voor crowdfunding

Op 15 september ontving Bednet 73% meer aanvragen van langdurig zieke kinderen om via het Bednetsysteem gratis verbonden te worden met hun eigen klas. Sinds die dag blijft het aanvragen regenen. De dubbele doelstelling: leerachterstand verminderen en het isolement van het kind doorbreken is na 10 jaar Bednet meer dan bewezen en het eert ons dat zoveel scholen en ouders op ons bouwen.

Om wachtlijsten te vermijden, koopt Bednet noodgedwongen 60 extra computersets aan en zet extra werkkrachten in. Bij dit alles hoort een kostenplaatje dat niet kan ingevuld worden zonder donaties. Bednet start dan ook vandaag met een inzamelactie op het gekende rekeningnummer IBAN BE 56 0015 9950 0088, start de verkoop van kersenpitjes via de webshop en doet tevens beroep op crowdfunding.

“Wij hopen dat het publiek ziet hoe nijpend dit probleem is en hoe hun donaties echt een verschil dadelijk kunnen maken”, zegt directeur Els Janssens. “Wij doen mee aan Music For Life maar kunnen helaas niet wachten en ondernemen daarom vandaag al actie. Zo hopen wij ouders de frustratie van een wachtlijst te onthouden en de kinderen zo snel als mogelijk te kunnen helpen”.

Uw perscontact:   

Els Janssens
els.janssens@bednet.be

 

Ann Van Roy - Communicatie en fondsenwerving
ann.vanroy@bednet.be

016/20 40 45 - GSM: 0476/ 76 32 70