Je bent hier:

U bent hier

Persbericht - 15 september 2014

Recht op onderwijs, ook als je ziek bent

Reeds tien jaar is Bednet een van de belangrijkste pioniers in Europa op het vlak van synchroon internet onderwijs. De vzw werd als voorbeeld genoemd door de Europese commissie. Van een innovatief basisidee en een klein proefproject evolueerde Bednet naar een vaste partner van nu al 1 op 7 Vlaamse en Brusselse scholen in de zorg voor – ondertussen al meer dan 1000 – langdurig zieke leerlingen.

In april werd door het Vlaams Parlement unaniem een amendement op onderwijsdecreet XXIV gestemd, dat het synchroon internet onderwijs van Bednet vanaf schooljaar 2015-16 voor alle zwaar zieke en revaliderende kinderen tot een recht maakt. De uitvoeringsbesluiten moeten nog door de huidige minister van onderwijs worden geschreven.

 

De minister “bednet” mee

Op de academische zitting ter gelegenheid van 10 jaar Bednet benadrukt minister Hilde Crevits het belang van Bednet in het onderwijslandschap: “Bednetten :  het  is ondertussen een werkwoord, een mooi werkwoord! Via internetonderwijs voorkomt Bednet isolement van langdurig zieke kinderen. Getuigenissen geven aan hoe zeer het werk van Bednet tegemoet komt aan het belang van onderwijs en de contacten met de vrienden in de klas. Scholen die Bednet over de vloer krijgen, zien dat als een verrijking. Mijn uitdrukkelijke waardering en dank aan Bednet voor 10 jaar maatschappelijk engagement.”

 

Bednet helpt kinderen hun leven opnieuw te leven

Ook Kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen bevestigt hoe onderwijs het zieke kind ondersteunt in zijn/haar genezingsproces: “Kinderen en jongeren die langdurig ziek zijn, zijn ziek, maar ze blijven ook kind. Onderwijs kunnen volgen is voor hen dan ook zeer belangrijk. Het maakt hun leven opnieuw wat ‘gewoon’. Het structureel verankeren van het synchroon internetonderwijs in de onderwijsregelgeving was een eerste, essentiële stap. Het komt er nu op aan dat ook concreet te realiseren. Het verzekeren van het recht op onderwijs aan alle kinderen is immers een plicht van de overheid. Deze plicht verdraagt geen marges, maar dient gewoon vervuld te worden.”

 

Ongeveer de helft van de Bednetters heeft kanker.

De pathologieën van de kinderen die Bednet gebruiken zijn zeer uiteenlopend, van immuniteitsziekten tot revalidatie na ongevallen, van hart- en vaatziekten tot ademhalings- en spijsverteringsziekten. Maar bijna de helft van de Bednetters zijn jonge kankerpatiënten.

“Kanker is zonder twijfel één van de meest indrukwekkende voorbeelden in de categorie van plotse en ingrijpende ziekten die het leven van een kind of jongere ondersteboven halen, aldus Prof. dr. Yves Benoit, kinderkankercentrum UZ Gent. In België krijgen jaarlijks 450 - 500 kinderen en jongeren te horen dat ze kanker hebben. Minstens 800 kinderen en jongeren staan permanent onder een kankerbehandeling. Gelukkig zijn de genezingskansen in de laatste decennia spectaculair gestegen. Het is dan ook meer dan ooit aangewezen om alle kinderen en jongeren met kanker degelijk onderwijs aan te bieden tijdens hun ziekteproces. Immers het merendeel van de kinderen zal na een periode van 1 of 2 jaar opnieuw in het reguliere onderwijs kunnen stappen en het vooruitzicht voor elk kind om weer te kunnen plaatsnemen tussen zijn klasgenoten is een belangrijk vooruitzicht”.  

“Maar dit aanbod is niet alleen belangrijk om leerachterstand te vermijden, het zorgen voor onderwijs heeft een veel bredere impact. Door de ziekte kan het sociale isolement groot worden, de opgebouwde banden met klasgenoten en vrienden komen vaak onder druk te staan. Voor zieke kinderen en jongeren is de klas een erg belangrijke brug met het ‘normale’ leven. Als die verdwijnt krijgt het zieke kind een verdoken boodschap, alsof het leven zelf in vraag gesteld wordt.”

 

Mee met de les, en al de rest

De nieuwe website van Bednet is interactief, met informatie voor ouders en leerkrachten en een eigen ruimte voor kinderen, en binnenkort ook voor jongeren. Belangrijk zijn ook de getuigenissen van Bednetters, ouders en leerkrachten en de zone waar vrijwilligers zich kunnen aanmelden om Bednet te steunen. Sinds kort heeft zich in de Bednet-website ook een blauwe poes genesteld, die nog een rol gaat spelen in het Bednet-verhaal. Maar het meest opvallend in de nieuwe look & feel van Bednet is de komst van Bedman, een Superman-achtige figuur die door het reclamebureau LDV United werd bedacht, samen met de baseline “Mee met de les, en al de rest”. Ook Bedman zal de komende jaren vooraan staan in het Bednet-verhaal, als brug naar de klas en als aanvoerder van de vrijwilligerswerking van Bednet.

 

Bednet kijkt naar de toekomst

Bednet start dit schooljaar met een nieuwe en voor Europa unieke 2.0 omgeving in testfase. Secretaris/penningmeester van Bednet, Dr. Ir. Wim Van Petegem (KUL): “De technologie is steeds in evolutie. Toen de eerste Bednet-toepassing gemaakt werd, hadden de scholen nog geen smartboards of tablets. Bednet wil steeds blijven innoveren, volgens de behoeften en op maat van elk ziek kind. Dit jaar heeft de vzw dan ook geïnvesteerd in een nieuw 2.0 platform. Door dit nieuwe systeem kunnen in de toekomst nog meer kinderen op een zelfredzame manier met hun klas verbonden worden.”

Bij het begin van dit schooljaar zijn al 156 kinderen aan het “bednetten” (in vergelijking met vorig jaar 90 op 1 september). Het totaal aantal kinderen van vorig schooljaar (232) zal dit jaar dan ook snel ingehaald worden. Bednet is trots om al deze kinderen te kunnen helpen maar trekt ook aan de alarmbel. “ 40% van onze middelen komen van occasionele sponsors en individuele giften”, zegt directeur Els Janssens. Daarom nemen we dit jaar opnieuw deel aan Music For Life en bouwen we onze vrijwilligerswerking en fundraising verder uit. Wij zijn ook zeer blij met de steun vanuit Kom op tegen Kanker en het Kinderkankerfonds. Maar het blijft ieder jaar hard knokken.”

De vzw rekent erop dat de verankering van Bednet in het Vlaams onderwijs reeds dit schooljaar bijkomende werkingsmiddelen zal genereren. Voorzitter Kathy Lindekens: “Deze werkingsmiddelen zullen ook gradueel moeten stijgen. Enkel daardoor kan het recht op onderwijs in de toekomst voor alle langdurig zieke kinderen hard worden gemaakt. Jaarlijks zouden immers minstens vijfhonderd zieke kinderen baat kunnen hebben bij het synchroon internetonderwijs (SIO) van Bednet. Wij willen al deze kinderen graag helpen, en zullen ons blijven inzetten. Het recht op synchroon internetonderwijs werd unaniem door het Vlaams parlement goedgekeurd. Wij rekenen er dan ook op dat de Vlaamse overheid hen niet in de kou zal laten staan.”

 

Op onze website: www.bednet.be kan u alle bijkomende achtergrondinformatie vinden:Jaarcijfers, filmpjes  en foto’s, getuigenissen, ….

Ann Van Roy - Communicatie en fondsenwerving , ann.vanroy@bednet.be

Bondgenotenlaan 134 / 4, 3000 Leuven  016/20 40 45 - GSM: 0476/ 76 32 70