De ICT-begeleiding bij Bednet

Digitaal les geven of les volgen is niet gemakkelijk, zeker niet voor lange tijd. Hoe zorgt Bednet er technisch voor dat die leerlingen toch zo goed mogelijk mee blijven met de leerstof en betrokken blijven bij de klasgroep, van thuis uit? July, consulent en Lieve, helpdesk coördinator, spreken over het ICT-materiaal en de technische begeleiding bij Bednet.

Technische ondersteuning

De IT-afdeling van Bednet bestaat uit 8 medewerkers die gemotiveerd aan de slag gaan om synchroon internetonderwijs te voorzien voor scholen en Bednetters. Lieve: “Heel belangrijk is dat wij zowel materiaal als technische ondersteuning gratis aanbieden. Zo zorgen onze magazijnverantwoordelijke en planner ervoor dat het computermateriaal (van laptops tot kabels en batterijen) geleverd wordt bij scholen en gezinnen. Wij zorgen dat de kwaliteit van de internetverbinding goed genoeg is. Dat is namelijk heel belangrijk als je online mee de lessen moet volgen, onder andere om een goed beeld en geluid te hebben. Verder staan onze helpdeskmedewerkers achter de schermen klaar om gebruikers met één druk op de knop bij te staan bij technische problemen of vragen. Die technische ondersteuning vinden onze gebruikers enorm belangrijk".

 “Elke vraag of probleem op de chat met de helpdesk moet zo snel mogelijk beantwoord worden, zodat de afwezige leerling zo snel mogelijk weer goed les kan volgen”, vertelt Lieve. “Doorgaans werken we met een takenlijst om de klasgenoten te betrekken in de opvolging van het Bednet-gebeuren. Het chatten met de helpdesk is vaak een zeer populaire taak is bij de klasgenoten”. Lieve lacht: “Doordat onze helpdesk vaak chat met kinderen en jongeren (thuis of in de klas) komen we vanalles tegen. De gesprekken beperken zich soms niet enkel tot het melden van problemen. Sommige chatters durven ook wel eens een grap uithalen. Na wat speurwerk merkten we bijvoorbeeld op dat een van onze Bednetters problemen veinsde om toch maar naar school te kunnen. Snuggere leerlingen gebruiken de helpdesk soms als hulplijn bij het oplossen van rekensommetjes en op 1 april worden onze medewerkers bijna jaarlijks getrakteerd op een grapje via de chatfunctie in de software. Dat contact met die kinderen en jongeren, daar doen we het voor”, lacht Lieve.

ICT-materiaal

“We vertrekken steeds vanuit de noden van het zieke kind en zijn klas”, vertelt consulente July, “en daar stemmen we ons ICT-materiaal op af. De software en hardware van Bednet zijn dus zo ontwikkeld dat ze het live les volgen via de computer, door (soms jonge) leerlingen en in een klascontext, zo goed mogelijk ondersteunen. De bedoeling is om gebruiksvriendelijk te blijven voor al onze gebruikers, groot en klein. In onze software vind je alle functies dan ook op één scherm terug zodat je niet moeten wisselen tussen verschillende programma’s en apps.”  July licht toe welke ervaring we vooropstellen bij Bednetters.

Alsof je in de klas zit

July: “Ons ICT-materiaal moet zieke leerlingen zo veel mogelijk het gevoel geven dat ze ‘les volgen in de klas’ en hen daarbij ondersteunen. Bednet wil de betrokkenheid thuis en in de klas stimuleren. Dat doen we bijvoorbeeld door de leerling te laten meekijken in de klas en omgekeerd: 

  • De webcam thuis zorgt dat de Bednetter zichtbaar is op het scherm in de klas. Dit maakt het gemakkelijker voor de leerkracht om het welbevinden en de betrokkenheid van de Bednetter in kaart te brengen en is er ook meer kans op sociale interactie met de rest van de klas. 

  • In de klas staat een toestel met een beweegbare camera. De Bednetter kan hiermee, net als alle andere leerlingen, de leerkracht mee volgen, rondkijken in de klas en inzoomen op het bordbeeld als er iets niet duidelijk afgelezen kan worden.

  • Met de optie ‘scherm verbinden’ kan de leerkracht het (geprojecteerde) beeld van de klas, delen met de leerling thuis zodat de leerling afwisselend kan kiezen om enerzijds het bord te zien of wat er in de rest van de klas gebeurt. Zo krijgt de Bednetter een totale klaservaring.

Van thuis uit les volgen

De interactiviteit van onze software zorgt voor een beleving die erg aanleunt bij het gewone klasgebeuren en motiveert om bij de les te blijven en op elkaar in te spelen. 

  • De leerling kan -door middel van een knop- zijn hand opsteken wanneer er vragen zijn of als hij/zij iets wil toevoegen aan een klasgesprek. 

  • Het gebruik van een headset voor de leerling thuis maakt dat de leerkracht niet door het hele huis galmt en de microfoon in de klas zorgt er dan weer voor dat wat de leerkracht zegt duidelijk hoorbaar is voor de leerling die op afstand de les volgt, zonder storende omgevingsgeluiden. 

  • Bednetters kunnen van thuis uit ook taken/toetsen mee maken en delen via een map in de software of afdrukken via de meegeleverde printer thuis en in de klas. 

July: "Het blijft natuurlijk niet hetzelfde, via de computer les volgen in plaats van echt in de klas. Het werken met een microfoon zorgt ervoor dat de leerling thuis de leerkracht zo goed mogelijk hoort, maar helaas kan hij daardoor de klasgenoten niet altijd horen. Of sommige werkvormen of klasopstellingen vragen wat extra denkwerk bij de leerkracht om de Bednetter optimaal te laten meedoen. Leerkrachten kunnen altijd terecht bij de consulent in geval van vragen of als ze op zoek zijn naar tips. En Bednet blijft steeds op zoek naar verdere verbeteringen van het computermateriaal".

Lieve rondt af: “Onze slogan ‘Mee met de les, en al de rest’ heeft alles te maken met begeleiding en ICT. We proberen via onze soft-en hardware elke Bednetter zo veel mogelijk de les in de klas te laten beleven, alsof hij erbij is. En hem actief te betrekken bij de klasgroep. Daar is onze ICT-werking volledig op gebaseerd”.

Lees het interview met Wim van de Weyer, ICT-manager bij Bednet op de website van Schoolit.

Bednet aanvragen