Je bent hier:

U bent hier

Partners

In 2015 werd synchroon internetonderwijs via Bednet opgenomen in een Vlaams onderwijsdecreet als een recht voor elk ziek kind in Vlaanderen. De Vlaamse Overheid breidde haar subsidie gevoelig uit op 1 september 2015 en opnieuw in 2016. Sindsdien kent Bednet een sterke groei.  Vorig schooljaar hebben ongeveer 330 kinderen gebruikgemaakt van Bednet, dit schooljaar zitten we al aan 460 kinderen. Tegen het einde van dit schooljaar wil Bednet 600 kinderen helpen, samen met de Vlaamse Overheid, onze structurele partners en zo vele anderen. Vroeger hadden we wachtlijsten van kinderen die zich wilden aanmelden bij Bednet. Dat lange wachten is gelukkig verleden tijd.

Steun van bedrjven, individuen, scholen, service clubs en andere organisaties blijft meer dan nodig om te zorgen voor computermateriaal voor steeds meer kinderen en voor ICT innovatie van onze projecten (waaronder kleuterprojecten).

Bednet steunen

Onze structurele partners

                   

Onze sponsors