Je bent hier:

U bent hier

Geschiedenis

Hoe het begon

Bednet ontstond in 2002 als innovatieproject in de stad Antwerpen. De gelijknamige vzw werd in 2004 opgericht door Kathy Lindekens, samen met enkele zeer gemotiveerde vrijwilligers.

Bednet ging van start in maart 2007 met een 15-tal kinderen die een prototype uittestten. Dit prototype werd ontwikkeld in het kader van het onderzoeksproject ASCIT van IMEC (toenmalige Iminds: Interdisciplinair Instituut voor Breedbandtechnologie). ASCIT staat voor 'Again at my School by Fostering Communication through Interactive Technologies for long term sick children'. Het project streefde naar een technologische oplossing om langdurig zieke kinderen weer zeer nauw te betrekken bij het leerproces van hun eigen klas.

Het onderzoeksproject kwam tot stand op vraag van het Vlaams Patiëntenplatform en liep van 1 september 2005 tot 31 december 2007, met een vervolgtraject van 1 jaar. 

Er namen 4 firma's aan deel, 3 instellingen en 6 onderzoekspartners. Uit dit onderzoek werd een eerste prototype van software gemaakt om kinderen tussen 8 en 12 jaar via internet met hun klas te verbinden en te betrekken. Na het afronden van dit onderzoeksproject ging de samenwerking met Androme uit Diepenbeek verder en werd het systeem geoptimaliseerd en aangepast aan de noden van kind en klas. Sinds 1 september 2014 heeft Bednet een nieuw systeem geïntroduceerd om tegemoet te komen aan de nieuwe noden in klassen. In 2017 wordt gewerkt om dit systeem te vernieuwen voor het schooljaar 2017-2018.

Bednet en de overheid

Synchroon internetonderwijs via Bednet werd in 2014 erkend door de overheid en verankerd in het onderwijsdecreet XXIV. Alle democratische politieke partijen in het Vlaams Parlement hebben dit decreet op 23 april 2014 unaniem goedgekeurd. SIO is nu structureel verankerd in het onderwijs in de Vlaamse Gemeenschap. De nieuwe regelgeving rond synchroon internetonderwijs is van kracht gegaan op 1 september 2015. Langdurig en chronisch zieke kinderen hebben nu recht op synchroon internetonderwijs, al dan niet in combinatie met Tijdelijk Onderwijs Aan Huis (TOAH). Voor Bednet was dit een grote erkenning en een mijlpaal. Het recht op onderwijs dat langdurig zieke kinderen moesten hebben, is nu echt werkelijkheid. 

Begin september 2015 heeft de Vlaamse Regering haar subsidie gevoelig uitgebreid. Dankzij die steun konden dat schooljaar 600 leerlingen synchroon internetonderwijs volgen (Ontdek alle cijfers). Bednet-projecten worden opgestart voor leerlingen die door ziekte, ongeval of moederschapsrust tijdelijk, langdurig of regelmatig afwezig zijn. En dit steeds vanuit de behoeften van het kind. Sinds september 2016 is synchroon onderwijs al mogelijk vanaf 4 lesweken (of 36 halve lesdagen) gebruik. Vroeger waren dit 6 lesweken. Zo zorgt Bednet mee voor permanent en kwalitatief onderwijs voor de meest kwetsbare kinderen. 

Meer informatie over het Onderwijsdecreet vind je via onderstaande links.

Bednet nu

Sinds de opstart van de vzw werd Bednet al 2.588 keer ingezet in 1.255 Vlaamse scholen in Vlaanderen en Brussel, in alle netten en alle onderwijsrichtingen. Bednet zorgt voor het ICT-platform en de hardware (bv. computer, webcam, headset, scanner/printer, …) alsook de begeleiding van het hele project. Ongeveer 9 op 10 kinderen die Bednet gebruiken kunnen samen met hun vrienden overgaan naar het volgend leerjaar. Bednet biedt zijn diensten volledig gratis aan voor het kind en de betrokken school. Het heeft door de jaren heen steeds weer een beroep gedaan op bedrijven en particulieren om dit unieke project te steunen. Sinds september 2015 heeft de Vlaamse Regering haar subsidie gevoelig uitgebreid. Dankzij deze steun deden in 2016-2017 507 kinderen en jongeren een beroep op Bednet.

Het recht op SIO dient vanaf september 2016 ook opgenomen te worden in het schoolreglement van elke school. Op die manier vinden hopelijk alle scholen en ouders van zieke kinderen de weg naar Bednet. Ook kleuters vanaf 5 jaar kunnen sinds september 2015 een beroep doen op Bednet.