Je bent hier:

U bent hier

De geschiedenis

De geschiedenis van Bednet

Hoe het begon

Bednet ontstond in 2002 als innovatieproject in stad Antwerpen. De gelijknamige vzw werd 10 jaar geleden opgericht door Kathy Lindekens, samen met enkele zeer gemotiveerde vrijwilligers.

Bednet is in maart 2007 van start gegaan met een 15-tal kinderen die een prototype uittestten. Dit prototype werd ontwikkeld in het kader van het onderzoeksproject ASCIT van het toenmalige Interdisciplinair Instituut voor Breedbandtechnologie, nu iMinds. ASCIT staat voor Again at my School by Fostering Communication through Interactive Technologies for long term sick children. Het project streefde een technologische oplossing na waardoor langdurig zieke kinderen weer zeer nauw worden betrokken bij het leerproces van hun eigen klas.

Het onderzoeksproject kwam tot stand op vraag van het Vlaams Patiëntenplatform en liep van 1 september 2005 tot 31 december 2007, met een vervolgtraject van 1 jaar. Er participeerden vier industriële partners, drie instellingen en zes onderzoekspartners. Uit dit onderzoek werd een eerste prototype van software gemaakt om kinderen tussen 8 en 12 jaar via internet met hun klas te verbinden en te betrekken. Na het afronden van dit onderzoeksproject ging de samenwerking met Androme uit Diepenbeek en Bednet verder en werd het systeem geoptimaliseerd en aangepast aan de noden van kind en klas. Sinds 1 september 2014 heeft Bednet een nieuw systeem geïntroduceerd om tegemoet te komen aan de nieuwe noden in klassen. 

Bednet en de overheid

Synchroon internetonderwijs via Bednet werd in 2014 erkend door de overheid en verankerd in het onderwijsdecreet XXIV. Alle democratische politieke partijen in het Vlaams Parlement hebben dit decreet p 23 april 2014 unaniem goedgekeurd. Dit was een grote erkenning voor Bednet. SIO is nu structureel verankerd in het onderwijs in de Vlaamse Gemeenschap. Dat betekent dat langdurig en chronisch zieke kinderen recht hebben op synchroon internetonderwijs, al dan niet in combinatie met Tijdelijk Onderwijs Aan Huis (TOAH). Voor Bednet en het 'onderwijs voor iedereen' is dit een mijlpaal. Het recht op onderwijs dat langdurig zieke kinderen moesten hebben, is nu echt werkelijkheid. De nieuwe regelgeving rond synchroon internetonderwijs is van kracht gegaan op 1 september 2015.

Synchroon internetonderwijs (SIO) biedt aan leerlingen voor wie het door ziekte, moederschapsrust of ongeval tijdelijk onmogelijk is om onderwijs te volgen in hun school, de mogelijkheid om op afstand, via de computer, rechtstreeks en in interactie met de leerkrachten en klasgenoten de lessen te volgen. Sinds 2007 organiseert Bednet vzw al dit type onderwijs. De Vlaamse Regering heeft haar subsidie nu gevoelig uitgebreid. Dankzij deze steun kunnen tegelijkertijd 230 leerlingen synchroon internetonderwijs volgen. Tegen het einde van het schooljaar wil Bednet meer dan dubbel zoveel kinderen helpen.

Bednet-projecten worden opgestart voor leerlingen die door ziekte, ongeval of moederschapsrust tijdelijk, langdurig of regelmatig afwezig zijn. En dit steeds vanuit de behoeften van het kind. Een periode van synchroon onderwijs duurt minstens 6 weken  of 54 halve dagen en vraagt ook een grote betrokkenheid van de ouders, de school en de leerling. Zo zorgt Bednet mee voor permanent en kwalitatief onderwijs voor de meest kwetsbare kinderen.
 

Meer informatie over het Onderwijsdecreet vind je hier:

Bednet nu

Bednet heeft ondertussen al meer dan 1569 zieke kinderen kunnen helpen in Vlaanderen en Brussel, in alle netten en alle onderwijsrichtingen. Bednet zorgt voor het ICT-platform en de hardware (bv. computer, webcam, headset, scanner/printer, …) alsook de begeleiding van het hele project. Ongeveer 9 op 10 kinderen die Bednet gebruiken kunnen samen met hun vrienden overgaan naar het volgend leerjaar. Bednet biedt zijn diensten volledig gratis aan voor het kind en de betrokken school. Het heeft door de jaren heen steeds weer een beroep gedaan op bedrijven en particulieren om dit unieke project te steunen. Sinds september 2015 heeft de Vlaamse Regering haar subsidie gevoelig uitgebreid. Dankzij deze steun kunnen tegelijkertijd 230 leerlingen synchroon internetonderwijs volgen. 

Het recht op SIO dient vanaf september 2016 ook opgenomen te worden in het schoolreglement van elke school. Op die manier vinden hopelijk alle scholen en ouders van zieke kinderen de weg naar Bednet.