Je bent hier:

U bent hier

Bednet en de overheid

Bednet en de overheid

Bednet werd in 2014 erkend door de overheid en verankerd in een decreet. Het Vlaams Parlement heeft op 23 april 2014 het decreet goedgekeurd dat het Synchroon Internetonderwijs (SIO) structureel verankert in het onderwijs in de Vlaamse Gemeenschap.  Dat betekent dat langdurig en chronisch zieke kinderen recht hebben op synchroon internetonderwijs, al dan niet in combinatie met Tijdelijk Onderwijs Aan Huis (TOAH). Voor Bednet en het 'onderwijs voor iedereen' is dit een mijlpaal. Het recht op onderwijs dat langdurig zieke kinderen moesten hebben, is nu echt werkelijkheid. De nieuwe regelgeving rond Synchroon Internetonderwijs ging van kracht op 1 september 2015.

Synchroon internetonderwijs (SIO) biedt aan leerlingen voor wie het door ziekte, moederschapsrust of ongeval tijdelijk onmogelijk is om onderwijs te volgen in hun school, de mogelijkheid om op afstand, via de computer, rechtstreeks en in interactie met de leerkrachten en klasgenoten de lessen te volgen. Sinds 2007 organiseert Bednet vzw al dit type onderwijs. De Vlaamse Regering heeft haar subsidie nu gevoelig uitgebreid. Dankzij deze steun kunnen tegelijkertijd 230 leerlingen synchroon internetonderwijs volgen. Tegen het einde van het schooljaar wil Bednet meer dan dubbel zoveel kinderen helpen.

Bednet-projecten worden opgestart voor leerlingen die door ziekte, ongeval of moederschapsrust tijdelijk, langdurig of regelmatig afwezig zijn. En dit steeds vanuit de behoeften van het kind. Een periode van synchroon onderwijs duurt minstens 6 weken  of 54 halve dagen en vraagt ook een grote betrokkenheid van de ouders, de school en de leerling. Zo zorgt Bednet mee voor permanent en kwalitatief onderwijs voor de meest kwetsbare kinderen.
 

Meer informatie over het Onderwijsdecreet vind je hier: