Je bent hier:

U bent hier

Waar staan we voor

Onze visie

Bednet maakt het recht op onderwijs mogelijk voor leerlingen die door ziekte, moederschapsrust of ongeval tijdelijk, langdurig of veelvuldig, niet naar school kunnen. Alle kinderen en jongeren moeten ongeacht hun moedertaal, culturele of sociale achtergrond de kans krijgen om onderwijs te volgen.

Via synchroon internetonderwijs (SIO) volgen de leerlingen de lessen van op afstand, in interactie met hun klas. Daardoor blijft de leerachterstand beperkt en het sociaal contact behouden.
Bednet werkt samen met scholen, ouders en onderwijspartners aan een constructief onderwijstraject, met zorg op maat van de leerling. Het belang van het kind staat hierbij centraal.

Bednet bewaakt de doelmatigheid van het SIO-gebruik en ondersteunt de betrokken partijen om SIO optimaal in te zetten, met respect voor de eigenheid en het mandaat van de partners. De Vlaamse overheid vindt in Bednet een deskundige partner om aan deze missie te werken.

Bednet streeft ernaar om de expert en innovator te blijven in synchroon Internetonderwijs, zowel op het vlak van pedagogische als van technische ondersteuning. Bednet gaat voor een transparante werking, waarbij participatie en evolutie centraal staan.

Onze kernwaarden

Kindgericht

Van bij de aanmelding zet Bednet de leerling centraal. Door te starten vanuit de eigenheid en de context van het kind of de jongere, creëert Bednet samen met de betrokken partijen synchroon internetonderwijs op maat van elk kind.

Verbindend

Bednet betrekt iedereen rond het kind en stimuleert samenwerking. Zo kunnen medewerkers en partners elkaar helpen, informeren en inspireren. Er ontstaat een wisselwerking die alle partijen versterkt, in het bijzonder de Bednetter zelf.

Geëngageerd

De medewerkers van Bednet zetten zich actief in om het recht op onderwijs mogelijk te maken voor alle zieke kinderen en tienermoeders. Ze doen dat op een neutrale, respectvolle, gedreven en professionele manier.

Transparant

Bednet streeft naar een transparante werking met een open en duidelijke communicatie zowel intern als extern. Zo biedt de organisatie  inzicht en duidelijkheid voor medewerkers en partners.

Innovatief

Bednet is een explorerende en lerende organisatie die continu in beweging is. Door alert te reageren op samenleving en technologie groeit de organisatie verder in haar SIO-expertise.