Je bent hier:

U bent hier

Onze techniek

Onze software

De software van Bednet
Bednet werkt met synchroon internetonderwijs, kortweg SIO. Hoe gaat dat? Thuis staat er een computer met webcam en een scanner / printer, en op school ook. Je ziet en hoort de klas en de juf. Met de webcam kan je inzoomen met het schoolbord. Je kan vragen stellen en met iedereen praten. Voor  het ontvangen van samenvattingen, het maken van toetsen en taken gebruik je de scanner / printer. Thuis en de klas zijn met elkaar verbonden met een internetlijn. Proximus zorgt hier gratis voor indien deze ontbreekt of onvoldoende kwaliteit biedt. Bednet leent al het informaticamateriaal gratis uit en begeleidt de installatie via de consulenten.