We zijn lid van de Kinderrechtencoalitie!

Op vrijdag 5 oktober werd Bednet door de Algemene Vergadering unaniem aanvaard als nieuw lid van de Kinderrechtencoalitie en de Algemene Vergadering.

Els Janssens, directeur van Bednet licht toe waarom de aansluiting bij de Kinderrechtencoalitie belangrijk is:

Bednet zorgt ervoor dat kinderen en jongeren, die tijdelijk niet naar school kunnen, de les in hun klas live kunnen volgen, van thuis uit. Leerlingen die afwezig zijn door ziekte, operatie, ongeval of zwangerschap, zijn zo mee met de les en blijven in contact met hun vrienden. Het materiaal en de begeleiding zijn volledig gratis voor de school en voor het gezin. Sinds 1 september 2015 hebben zieke kinderen ook effectief recht op synchroon internetonderwijs via Bednet.  De erkenning door de Kinderrechtencoalitie betekent veel voor ons. Het bevestigt dat onderwijs een recht is, ook als je ziek bent. (Els Janssens, Directeur Bednet)

 

Wat is de Kinderrechtencoalitie?

De kinderrechtencoalitie werd in 2000 opgericht door 10 ngo’s, met als doel om samen toe te zien op de naleving van het Kinderrechtenverdrag in België. De Kinderrechtencoalitie heeft ondertussen een decretale opdracht om te rapporteren aan het Kinderrechtencomité in Genève, samen met het Kinderrechtencommissariaat en Unicef. De coalitie telt momenteel 27 lidorganisaties, waaronder Bednet. 

Alle leden van de Kinderrechtencoalitie op een rij: Awel, Arktos, Bednet, Cachet, Child Focus, Chirojeugd Vlaanderen, Ecpat België, GAMS, Gezinsbond, GRIP vzw, HCA Oost-Vlaanderen, Jonge Helden, Kind & Samenleving, Kiyo ngo, Liga voor Mensenrechten, Minor Ndako, Plan International België, SAM vzw, Tumult, tZitemzo, Uit de Marge, Unicef België, VCOV, Vlaams Welzijnverbond en Welzijnszorg.

Onzichtbare kinderen

Het bewaken van de naleving van het Kinderrechtenverdrag is geen overbodige luxe, zelfs niet in een democratisch en welvarend land als België. Ondanks de vele investeringen en diensten in ons land, is het bijvoorbeeld nog steeds niet evident voor kinderen om inspraak te krijgen in rechtsprocedures die hen aanbelangen, zijn nog te veel kinderen het slachtoffer van geweld en misbruik, hebben nog heel wat kinderen geen toegang tot vrijetijdsbesteding of inclusief onderwijs en kampt ons land met een hardnekkig kinderarmoedeprobleem. Omdat deze zaken vaak niet zichtbaar zijn en daardoor minder aandacht krijgen van politiek en publiek, lanceert de Kinderrechtencoalitie in 2019 het thema ‘onzichtbare kinderen’.Onder deze noemer gaan de lidorganisaties 2 jaar aan de slag om onzichtbare kinderen zichtbaar te maken. Getuigenissen van minderjarige mantelzorgers, noden van kinderen op straat, bespreken van onzichtbare gevoelens in de jeugdbeweging, in beeld brengen van jongens met hulpvragen.. zijn enkele van de invalshoeken waarop het thema zal worden aangepakt.