Uitnodiging 4de studie- en ontmoetingsdag PoZiLiv

4de Studie- en ontmoetingsdag  voor wie betrokken is bij het onderwijs aan langdurig en chronisch zieke kinderen

29 april 2015 - Provinciehuis Leuven

HOE 'ZIEK'  MAG/MOET JE ZIJN... NA HET M-DECREET

Het lijkt wel dat kinderen en jongeren vaker en ernstiger ziek zijn dan vroeger en dat ze meer en ingewikkeldere diagnoses krijgen.
Is dat echt zo? Moet dat zo?
Hoe ga ik daarmee om in mijn dagelijkse (school-)situatie? Hoe ver kan/mag/moet ik gaan in het begeleiden van leerlingen? Wat zijn ‘redelijke’ maatregelen?
Hoe kan een school een aangepast zorgbeleid uittekenen?
Bij wie kan ik (ook na vandaag) terecht met mijn vragen?

 

Deze studiedag wil je graag op weg zetten in de zoektocht naar antwoorden. De studiedag vindt plaats op 29 april (van 9.30 tot 16.30u) in het Provinciehuis van Vlaams-Brabant in Leuven.
Het voormiddagprogramma is afgestemd op lesgevers uit de diverse ziekenhuisscholen. De namiddag richt zich tot leerlingenbegeleiders, zorgcoördinatoren, leraren, vrijwilligers, directies, CLB-medewerkers, medisch en paramedisch personeel van kinderziekenhuizen, leraren TOAH en andere belangstellenden.

Het concrete programma en de mogelijkheid tot inschrijving kan je vanaf 20 oktober 2014 vinden op www.onderwijsvoorziekekinderen.be

De studiedag is een initiatief van PoZiLiV, Platform voor Onderwijs aan Zieke Leerlingen in Vlaanderen.  Bednet is mede-oprichter van Poziliv.