Je bent hier:

U bent hier

Online aanbod voor Bednet-gebruikers

Bednet zat niet stil tijdens de zomermaanden. Niet alleen het computermateriaal werd vernieuwd, ook de informatiepagina’s voor Bednet-gebruikers kregen een update. Via www.bednet.be/gebruikers vinden Bednetters, ouders, leerkrachten en ICT-coördinatoren voortaan heel wat extra informatie en tips om met Bednet aan de slag te gaan.  Zo kan iedereen gemakkelijker in zijn eigen tempo het Bednet-traject voorbereiden, tips nalezen of inspiratie opdoen over het lesgeven/les volgen via Bednet. 

24/24 informatie en tips voor Bednet-gebruikers

Bednet begeleidt scholen en gezinnen bij de voorbereiding en het gebruik van Bednet in het onderwijstraject van een zieke leerling. We leveren al het nodige computermateriaal en de helpdesk ondersteunt bij technische vragen. De Bednet-consulenten coördineren het traject en geven info en advies. 

Mathieu Tallon, directeur Bednet: “Starten met Bednet blijft voor heel wat leerlingen, ouders en leerkrachten een nieuwe en soms zelfs spannende situatie. Tegelijk merken we dat de ondersteuning die nodig is, heel verschillend kan zijn"

"Sommige scholen hebben bijvoorbeeld intussen heel wat ervaring opgedaan met Bednet" vertelt Mathieu. "Ze weten hoe alles werkt en ze kennen de belangrijkste aandachtspunten. De ene leerkracht wil direct alle mogelijkheden van Bednet uitproberen, de andere heeft wat meer tijd nodig voor hij zich er echt vertrouwd mee voelt om bijvoorbeeld te beginnen experimenteren met werkvormen".

"Ook bij Bednetters en ouders zien we die verschillen in de info en ondersteuning die ze nodig hebben", gaat Mathieu verder. "De mate van ICT-vaardigheden, de aard van het ziekteproces, de leeftijd van de  leerling, … het speelt allemaal mee. Met dit online aanbod willen we zoveel mogelijk informatie en advies ter beschikking stellen, zodat onze gebruikers het op hun eigen tempo kunnen doornemen, bepaalde tips herlezen of op zoek gaan naar inspiratie.”

Bednet is meer dan een computer in de klas zetten

Bednet verbindt al sinds 2004 zieke leerlingen met hun klas. Het leveren van kwaliteitsvol en gebruiksvriendelijk computermateriaal om online les te geven/les te volgen is daar altijd een belangrijk onderdeel van geweest. Maar bij het organiseren van Bednet komen ook heel wat andere thema’s aan bod.

Mathieu Tallon: “Les volgen tijdens ziekte via Bednet, is niet gewoon de computer opzetten. Het is een bijzondere situatie die allerlei vragen oproept". Mathieu somt op:

"Wat is een haalbaar en zinvol lespakket tijdens een periode van ziekte en herstel?  Hoe bereiden we ons voor op de eerste verbinding van de Bednetter met de klas? Wat kunnen we aan klasgenoten vertellen over de ziekte van de afwezige leerling? Hoe kan de Bednetter het gevoel krijgen dat hij echt deel blijft van de klasgroep, ook al is hij niet meer elke dag op school? Welke evaluatievormen zijn mogelijk via Bednet?…"

Scholen en gezinnen konden met dit soort vragen altijd al terecht bij hun Bednet-consulent. Sinds dit schooljaar vinden ze over al deze thema’s ook heel wat info en tips terug op onze website.

Meer lezen of hulp nodig? 

Via www.bednet.be/gebruikers kunnen Bednetters, ouders, leerkrachten en ICT-coördinatoren heel wat nuttige info en tips vinden over het gebruik van Bednet. Rubrieken die aan bod komen: 

  • Bednet installeren bundelt alle info om de internetverbinding te controleren, het Bednet-materiaal te installeren en de Bednet-software te verkennen.
  • Starten met Bednereikt info en tips aan om  de eerste verbinding tussen Bednetter en klas voor te bereiden, de klasgenoten (en hun ouders)  te informeren en het les volgen via Bednet te organiseren.
  • Lesgeven via Bednet is een extra rubriek voor leerkrachten, die uitvoeriger ingaat op het lesgeven, het organiseren van werkvormen, en het evalueren via Bednet.
  • Vlot samenwerken zet op een rijtje wie welke rol kan opnemen in een Bednet-traject en gaat dieper in op aspecten zoals privacy bij het gebruik van Bednet.
  • Afronden van Bednet: zal de leerling niet langer gebruik maken van Bednet? Dan vind je hier alle info om het materiaal terug te sturen en de terugkeer naar school voor te bereiden.

Gebruikers kunnen natuurlijk ook nog altijd terecht bij hun Bednet-consulent en bij de Bednet-helpdesk voor hulp, info of advies.

In de rubriek "Verhalen" op onze website kunnen gebruikers ervaringen van andere ouders, leerkrachten en onderwijspartners lezen. Jongeren kunnen terecht op www.bednet.be/jongeren.