Niet naar school door psychische problemen

Rode Neuzen Dag 

Rode Neuzen Dag staat dit jaar in het teken van de mentale gezondheid van jongeren op school. Eén op 5 jongeren kampt met psychische problemen. Ook bij Bednet komen steeds meer aanvragen binnen van jongeren met psychische kwetsbaarheid.  Vorig schooljaar was psychische kwetsbaarheid, na kanker, de voornaamste reden waarom Bednet werd aangevraagd voor jongeren: 24% van onze Bednetters uit het secundair onderwijs (6 à 7% - lager onderwijs), met een gemiddelde leeftijd van 15 jaar. Binnen de groep psychisch kwetsbare kinderen komen combinaties van allerlei psychisch gerelateerde problemen het meest voor, zoals angststoornissen en stress- en depressieklachten.

Het is belangrijk dat ouders, leerkrachten en jongeren weten dat ze terecht kunnen bij Bednet, om mee te blijven met de leerstof, in contact te blijven met de school of om stap voor stap weer te reïntegreren in de klas. 

Soms is deeltijds of voltijds naar school gaan nog te zwaar of te moeilijk. Bednet kan gecombineerd worden met naar school gaan, maar het is ook mogelijk om een periode enkel te Bednetten en pas op een later moment terug naar school te gaan.

Dat Bednet aangevraagd kan worden voor pyschische problemen is niet zo bekend. Voor Rode Neuzen Magazine ging Birgit van Mol daarom langs bij Bednetter Lyna. De reportage kan je hier herbekijken.