Je bent hier:

U bent hier

Bednet voor leerlingen met kanker

Bednet werd oorspronkelijk opgericht om jonge kankerpatiënten terug te verbinden met hun klas. Sinds de opstart hebben meer dan duizend leerlingen met kanker, van thuis uit, live de les gevolgd via Bednet. We delen hier graag onze ervaringen met deze doelgroep en de rol die Bednet kan spelen.

 

"Bednet voelt als echt"

Kinderen, ouders, scholen en onze partners in ziekenhuizen geven aan dat Bednet een grote rol speelt in het doorbreken van het sociaal isolement.  Het gevoel niet meer afgesloten te zijn van de buitenwereld en terug bij de klas te horen is zo belangrijk voor een kind. Heel wat ziekenhuizen weten niet dat Bednet ook mogelijk is voor kleuters met kanker. Voor hen is het zeker ook belangrijk om de band met de klas te behouden.

Juf Katrijn: "Dat eerste moment dat Toon (10 jaar) na vijf maanden terug zijn vrienden uit de klas zag, was zo pakkend en ontroerend. Ook de reactie van de leerlingen op Toon was hartverwarmend. Ze waren zo ongelooflijk blij. Ook al is hij virtueel aanwezig, het voelt voor ons allemaal aan als ‘echt’. Naast het doorbreken van zijn isolement kan Bednet er ook voor zorgen dat de kans op zittenblijven vermindert en het verlaagt ook de drempel voor Toon om terug naar school te gaan na zoveel tijd.

"Beetje bij beetje groeit het zelfvertrouwen"

Elke leerling met kanker is anders. Onze consulenten zoeken voor elk kind dat ze begeleiden naar de plaats en betekenis die Bednet kan hebben doorheen het ziekteproces. Zo merken we dat in beeld komen voor kinderen met kanker vaak een drempel is, zeker bij tieners. Consulente Bieke legt uit: ‘Een erge ziekte zoals kanker kan een kind veranderen, innerlijk en uiterlijk. Het is niet eenvoudig om opeens zonder haren of zwaar vermoeid in beeld te komen in de klas.  We moedigen kinderen wel aan om (geleidelijk) in beeld te komen. Of we bekijken of het niet ‘veiliger’ is om het eerste contact enkel met een klasgenoot te doen en later pas met de hele klas. Kortom, we werken op maat van elk kind. 

Omgekeerd is het voor de klasgenoten vaak een eerste confrontatie met de ziekte, van zo nabij. Soms hebben ze op TV of sociale media al beelden gezien of verhalen gehoord, maar hoe gaat het dan concreet bij hun zieke vriend(in) zijn, hoe zal die eruit zien?  Hoe moeten ze reageren, wat mogen ze vragen of niet vragen? Via het scherm wennen de klasgenoten aan het nieuwe uiterlijk. Ze leren heel concreet hoe ze omzichtig met hun klasgenoot kunnen omgaan. En ze ‘beleven’ het ziekteproces van hun vriend(in) een stukje mee. En zo voelt het kind zich sneller opnieuw thuis in de klas en maakt het de terugkeer gemakkelijker’. 

Consulente Bieke: “Nathan was heel bang van de camera in de klas. We maken verbinding. Alle kinderen zitten gericht naar het scherm. Ik vertel hen dat Nathan hen kan zien. Ze zwaaien, gooien zoenen en roepen enthousiast zijn naam. Ik beweeg wat met de camera zodat Nathan de klas beter kan zien. “Er zit een nieuw meisje in de klas, kan jij ze vinden?” Beetje bij beetje groeit zijn zelfvertrouwen”.

Naar het hele verhaal

"Heeft hij nog haren?"

Licht je de klas al dan niet in over de ziekte? Dit kan alleen als het gezin en de leerling zelf hiermee akkoord zijn. Het helpt als de klas beter begrijpt wat hun klasgenoot meemaakt. Je doorbreekt het taboe dat rust op kanker, maakt ziekte bespreekbaar en vermijdt eventueel onbegrip. Onze consulenten ondersteunen leerlingen, ouders en scholen om het onderwerp bespreekbaar te maken in de klas.  We verwijzen ook graag door naar de educatieve pakketten van Kom op Tegen Kanker voor kleuteronderwijs en lagere school: de gevoelens die kanker kan oproepen, behandelingen, gevolgen van kanker...

Bieke: “Ik ging Bednet opstarten in de klas van Hassan (12). Het was een fijne klas, vol opgewekte kinderen die vol ongeduld wachten op het weerzien. Ik vroeg hen : “Heeft iemand van jullie Hassan al gezien?” “Neen, soms via de Playstation gespeeld samen, maar niet gezien”, antwoordt een klasgenootje. “Heeft hij nog haren?”, klinkt het in de klas. “Neen”, zeg ik. Je voelt de angst. Moest angst meetbaar zijn, zou het niet om te zetten zijn in cijfers. Ik probeer zo duidelijk mogelijk alle vragen te beantwoorden en hen voor te bereiden. Hoe het écht zal verlopen, weten we straks pas”.

naar het hele verhaal

"Ik heb te veel gemist"

Het onderwijstraject tijdens kanker wordt op maat van de leerling uitgebouwd, in overleg met de leerling en zijn/haar ouders, de school en het ziekenhuis.  Welke vakken een leerling volgt via Bednet, en hoeveel uren per week kan ook mee evolueren met het ziekteproces, en met wat de leerling fysiek en emotioneel aankan. 

Claudia: "Ik ben nu echt met Bednet gestart, minstens voor een half jaar. Soms kan ik lessen op school volgen. Ik moet wel blijven zitten want ik heb veel gemist. Gelukkig heb ik een heel leuke klas waar ik al veel vrienden gemaakt heb".

Lees de story van Claudia 

Bednet voor leerlingen met kanker

  • Bednet is mogelijk vanaf 5 jaar (3de kleuterklas) 
  • De werking van Bednet is volledig gratis voor school én gezin (computermateriaal, begeleiding, …)
  • De school, de ouders maar ook de ziekenhuisschool kunnen Bednet aanvragen
  • Bednet is mogelijk in combinatie met TOAH, les in de ziekenhuisschool en/of ondersteuning via een vrijwilliger van School & Ziekzijn
  • Twijfel je over het aanvragen van Bednet? Heb je nog vragen over de mogelijkheden van Bednet voor een bepaalde leerling? Neem contact op met Marion.