Bednet wil zich steviger op de Brusselse kaart zetten

Bednet wil de bekendheid van zijn synchroon internetonderwijs voor zieke kinderen vergroten in Brussel. Met slechts 15 gebruikers op een totaal van 551 ligt het aantal Bednetters laag in de hoofdstad. Brussels minister Guy Vanhengel ging voor de gelegenheid op bezoek bij Lenie Flamée, een 11-jarig meisje dat aan epilepsie lijdt en Bednet gebruikt.

Bekijk de reportage op Bruzz-tv.

Met zijn bezoek aan Lenie, die les volgt aan de basisschool voor Buitengewoon Onderwijs in Kasterlinden in Sint-Agatha-Berchem, wil minister Vanhengel Bednet bekender maken in de Brusselse regio, want in Vlaanderen is de vzw wel al aan een stevige opmars bezig. Zo heeft Antwerpen liefst 166 gebruikers en West-Vlaanderen 104.

Afgelopen schooljaar volgden al 551 kinderen les via Bednet, tegen 2019 moeten dat er 1.000 zijn. Zodra een leerling vier aansluitende of gespreide lesweken afwezig is wegens ziekte, ongeval, moederschaprust of psychische problemen, kan die gebruik maken van het systeem. Het gebruik en de installatie van de systemen is bovendien volledig gratis voor ouders en scholen.

Naast de gebruikelijke brochures in scholen, ziekenhuizen en bij artsen, zal Bednet zich in de toekomst specifiek richten op meer kwetsbare groepen, een belangrijke groep in Brussel.

Steven Vervoort, algemeen directeur Onderwijs en Vorming bij de Vlaamse Gemeenschapscommissie stelt wel dat Bednet het statistisch gezien niet slecht doet in het Brusselse Nederlandstalig onderwijs. In Vlaanderen gebruikt 1 op 2.600 kinderen het systeem en in Brussel 1 op 3.000.