Je bent hier:

U bent hier

School en Ziekzijn

Catheline Luyten en Nathalie Ampe

Reeks: De Partners van Bednet

Bednet maakt deel uit van POZILIV (Platform voor Onderwijs aan Zieke Leerlingen in Vlaanderen). Onderwijs aan zieke kinderen is een succesverhaal als vele partners samenwerken. Deze maand zetten we School en Ziekzijn in de kijker.

Catheline Luyten is voorzitster van School & Ziekzijn voor de regio Vlaams-Brabant en Brussel. School & Ziekzijn is een vrijwilligersvereniging die gratis studiebegeleiding organiseert voor zieke leerlingen. S&Z heeft afdelingen in elke Vlaamse provincie. Zij zorgen ervoor dat zieke kinderen die niet naar school kunnen, thuis les krijgen van leerkrachten die vrijwillig en dus gratis langskomen.  

Eén van die vrijwillige leerkrachten is Nathalie Ampe. Zij werkt halftijds als leerkracht in het secundair onderwijs om zo halftijds ook vrijwillig les te kunnen geven aan zieke kinderen via School & Ziekzijn. Het hoofddoel? Ervoor zorgen dat zieke kinderen makkelijk weer kunnen aansluiten bij hun klas en geen leerachterstand oplopen.

Zowel Catheline als Nathalie getuigen hoe het is om zich in te zetten voor School & Ziekzijn en wat dit allemaal inhoudt.

Gratis onderwijs op maat van het zieke kind

Als een leerling door ziekte langdurig thuis zit, kunnen de ouders of de school met ons contact opnemen. Vervolgens gaan we op huisbezoek en zoeken in ons netwerk een leerkracht voor de betreffende regio en de nodige vakken. We brengen dan de vrijwilliger in contact met de familie, de school en ook de specifieke vakleerkrachten op school. (Catheline)

Via Smartschool of een ander digitaal platform kan je tegenwoordig ook goed volgen waar de leerlingen in de klas mee bezig zijn. Ik maak gebruik van de handboeken en het lesmateriaal van de leerling zelf . Als hij/zij een stuk leerstof duidelijk voldoende beheerst, vraag ik aan de betrokken vakleerkracht om bijvoorbeeld eens een toets of wat extra oefeningen door te sturen. Ik stel zelf geen toetsen op, zodat de leerling gewend blijft aan de toetsen van de leerkracht op school. Op die manier ondervindt het kind ook minder problemen bij de terugkeer naar school. (Nathalie)

Kinderen kunnen ons alles vragen

Als wij aan huis gaan, is dat een soort privé-onderwijs. Kinderen kunnen alle vragen stellen die ze gebundeld hebben, vragen die ze soms in de klas niet durven stellen. Weet hoe ongemakkelijk het wel kan zijn als je in een klas de enige bent die niet meekan. Dus het is echt heel persoonlijk bij ons. Ze kunnen ons alles vragen. (Catheline)

Ik geef wiskunde en wetenschappen. Meestal zijn dit niet de favoriete vakken van de leerlingen. Het is echt heel leuk om te zien dat je kinderen dan toch kan motiveren om bij te benen met bv. wiskunde. En dat ze er nadien duidelijk mee weg zijn. (Nathalie)

Zo slagen wij er soms in meerdere maanden leerachterstand in te halen. Dit vaak met goede resultaten. Heel vaak behoren de kinderen bij terugkomst op school - al is het soms maar tijdelijk - bij de besten van de klas. Al hun vragen zijn beantwoord en ze zijn weer helemaal mee. Dat geeft hen natuurlijk een hoop zelfvertrouwen. (Catheline)

Je krijgt er ontzettend veel voldoening van

Ik geef toe dat ik soms zelf zeg: “Maar enfin, waar ben ik eigenlijk mee bezig... “ Want ik leg heel veel kilometers af. Als je van het uiterste puntje van het Pajottenland naar Diest rijdt, over die kleine weggetjes, … Dat zijn toch grote afstanden. Maar als je dan een aantal leerkrachten kan sturen naar een leerling die echt in nood is en geïsoleerd van zijn vrienden, hen zo een duwtje in de rug en meer zelfvertrouwen geven,... Dat is fantastisch, hè. (Catheline)

Als vrijwilliger ook. Het is daarom dat ik het doe. Ik geef heel graag les en ik vind de combinatie/variatie tussen het lesgeven aan mijn leerlingen op school en het vrijwilligerswerk ideaal. Het is ook zo dat ik hierdoor mijn eigen leerlingen wat meer met met hun voeten op de grond probeer te houden. Zij zitten in feite in een soort ‘luxe-situatie’ waarbij ze gezond naar school kunnen en denken vaak “Oh bah, school”. Maar als je dan bij die zieke kinderen thuis komt, die zijn zó blij dat ze eindelijk met school kunnen bezig zijn. Je krijgt er dan ook ontzettend veel voldoening van. (Nathalie)

Nathalie Ampe die lesgeeft aan een ziek kindje

Sterke band met de leerlingen

Dat er iemand vanuit een heel andere omgeving bij hen thuis komt en een beetje frisheid en opgewektheid binnen brengt in dat gezin, vind ik zelf een zeer belangrijk element. Ook bouwen de vrijwilligers toch wel een sterke band op met de leerlingen. We krijgen nadien vaak nog berichten van gezinnen die onze vrijwilligers willen bedanken. (Catheline)

Dat is ook het leuke. De kinderen bij ons hebben meestal kans op herstel en zullen ooit terug naar school gaan. Ze moeten zich dus klaarmaken om weer naar school te gaan en zijn daarom ook bijzonder gemotiveerd. Aan het einde krijg ik dan ook wel eens een berichtje of mailtje met daarin “Ik ben geslaaaaaagd!!!”. Dat doet wel iets. (Nathalie)

Scholen weten niet altijd wat te doen

Wat ik doe, is nog niet zo goed gekend. Ik stel dat ook vast bij mijn collega’s op school. Die merken op dat ik zo weinig op school ben en dan vertel ik hen wat ik daarbuiten doe. Als ik het over School & Ziekzijn heb, is het direct van “Chapeau, maar dat zou niks voor mij zijn.” Ik zeg dan ook dat ik er echt bewust voor kies. Het geeft mij zoveel voldoening, dat ik mijn collega’s probeer te overtuigen om ook zoiets te doen. Zo heb ik een collega mee gekregen en nu is het wat beter gekend bij ons op school. We hebben momenteel bij ons op school ook een leerling die langdurig ziek is en dan komen mijn collega’s soms bij mij raad vragen over wat er allemaal mogelijk is om dat kind te helpen. (Nathalie)

Scholen die geconfronteerd worden met een zwaar ziek kind, weten niet altijd goed hoe ze daarop moeten reageren. Wij zijn grote voorstander van een zorgplan, waarbij een school meteen concrete stappen zou kunnen ondernemen, van zodra er een kind ernstig ziek zou worden en lange tijd op school zou uitvallen. Concrete stappen zoals: TOAH organiseren, Bednet aanvragen, S&Z contacteren,… En dat gebeurt absoluut nog onvoldoende. (Catheline)

Tijdelijk Onderwijs Aan Huis, een overheidsinitiatief

TOAH staat voor Tijdelijk Onderwijs Aan Huis. Het is een overheidsinitiatief en wordt georganiseerd door de scholen zelf. Zij vragen aan hun leerkrachtenteam wie er in de buurt van die leerling woont en kan lesgeven aan die leerling. TOAH is echter niet gemakkelijk te organiseren voor een school. Het gebeurt wel vaker dat de school contact opneemt met S&Z om het lesgeven aan huis over te nemen.. (Catheline)