Getuigenis (TOAH-)leerkracht Lore

De ouders stellen de school voor om Bednet te gebruiken en Marion Cardinaels van Bednet introduceert Bednet bij de klastitularis Karolien Broos:

“Ik had nog nooit van Bednet gehoord en wist ook niet dat dit mogelijk was. In het verleden heb ik nog les gegeven aan de ziekenhuisschool en ik weet hoe belangrijk de lessen voor een ziek kind zijn. Het is wat normaliteit in zo een stortvloed van gevoelens.” “Ik ben de klastitularis en geef ook Frans, één van de hoofdvakken die Lore dient te volgen om voor haar jaar te slagen. Bijvakken zoals bijvoorbeeld geschiedenis mag ze overslaan en onderdelen van andere bijvakken die ze volgend jaar als basis nodig heeft, krijgt Lore in de vorm van opdrachten of aparte bijlessen.”

klas van Lore“ Voor Lore was dit de ideale oplossing: Bednet in de klas voor de hoofdvakken en daarnaast de ondersteuning van Anneleen Meykens, de lerares Nederlands die per toeval ook net instond voor Tijdelijk Onderwijs aan Huis." “Via mail liet de mama van Lore me iedere dag weten of Lore die dag sterk genoeg was om les te volgen en het enthousiasme van Lore werkte aanstekelijk. Lore wou gewoon iedere toets meedoen en dat overtuigde zelfs de leraar Economie om bij Lore thuis wat bijles te geven”. “Als een ziek kind zich zo inzet en Bednet in de klas werd op den duur zo gewoon dat ik die computer gewoon vergat. De leerlingen zetten die aan en zorgden voor het scannen en versturen. Geen extra werk aan. De microfoon die het geluid naar Lore stuurde, was zo krachtig. Ik heb die microfoon nooit opgespeld.”

Door Bednet vond Lore echt aansluiting bij de klas. Lore was immers nieuw maar doordat Bednet er dadelijk was in september vonden de klasgenoten dat helemaal horen bij de routine en nu zie je dat ook. Lore hoorde gewoon bij de groep net als iedereen.”

 

Anneleen Meykens is de leerkracht Tijdelijk onderwijs aan Huis:

“Dat klasgebeuren kan je met enkel bijles aan huis niet realiseren. Het kind mist niet enkel zijn of haar klasgenoten maar verliest ook zijn of haar plaats binnen de groep. Lore heeft die zelfs van achter haar computer kunnen invullen. Naar schoolresulaten zit het ook goed, gemiddeld 75% dus Lore kan uitkijken naar haar vijfde jaar”.