De puzzel van onderwijs op maat

Het Sint-Gummaruscollege in Lier heeft heel wat ervaring met onderwijs voor zieke leerlingen. Bednet werd er al 25 keer ingezet en momenteel volgen er drie leerlingen de les via Bednet. Leerlingenbegeleider Elisabeth Willems deelt haar ervaring: ”Binnen de klassenraad stellen we een traject samen op maat van de zieke leerling: Wat kan de leerling aan? Welke vakken en leerstofonderdelen zijn echt nodig? Welke onderwijsinitiatieven schakelen we in? Bij welke vakken is het belangrijk dat de leerling de leerkracht ziet en hoort via Bednet? Een hele puzzel, maar het welbevinden van de leerling hangt af van een haalbaar doel.”    

Hoe pakt de school onderwijs voor zieke leerlingen aan?

"Het begint met een goed zorgbeleid. Dit is de laatste 10 jaar heel belangrijk geworden, ook in onze school. Ik ben als leerlingenbegeleider het eerste aanspreekpunt voor ouders en leerkrachten in het aanpakken van zorgvragen, ook bij leerlingen die ziek vallen.

Tijdens een uitgebreid gesprek met de ouders en de leerling breng ik het probleem van de leerling in kaart:  Is de afwezigheid langdurig of chronisch? Kan hij of zij nog naar school komen, halftijds of helemaal niet? Wat zijn de noden van het kind? Hoe gaan we deze leerling helpen?" 

"Binnen de klassenraad stellen we een traject samen op maat van de zieke leerling, met een aangepast lessen-en examenrooster. Het welbevinden van de leerling hangt af van een haalbaar doel. Als je les volgt via Bednet wil je ook echt kans hebben op slagen.  Het is een hele puzzel die gelegd moet worden:

 • Wat kan het kind aan? 

 • Welke vakken, leerstofonderdelen zijn nu belangrijk om volgend jaar te kunnen aanvangen? Wat is echt nodig, wat kan tijdelijk geschrapt worden? 

 • Welke onderwijsinitiatieven schakelen we in? Bij welke vakken is het belangrijk dat je de leerkracht ziet en hoort via Bednet? We hebben het nu allemaal ervaren: een hele dag achter je scherm les volgen is gewoonweg niet haalbaar, ook niet via Bednet. Daarom is TOAH zo belangrijk als afwisseling, zeker voor belangrijke vakken met heel wat contacturen. Zo kunnen we het aantal lesuren comprimeren. Als een leerling bijv. 6 uren wiskunde volgt en je kan dat vervangen door 2 uren thuisonderwijs dan verminder je het pakket al van 6 naar 2 uren". 

Wat is de grootste uitdaging?

"Flexibiliteit blijft de grootste uitdaging: het vraagt wel wat van de leerling, de ouders en van alle betrokkenen bij een zieke leerling. Je kan dan wel in theorie een mooi programma samenstellen voor de leerling, maar dan moet hij het nog gaan doen.  Je moet je als school/leerkracht constant aanpassen en compromissen sluiten.

Want er zijn leerlingen die halftijds naar school komen en het combineren met Bednet, TOAH of andere onderwijsinitiatieven.  Je moet rekening houden met hun verplaatsing naar huis of school. En er zijn altijd onverwachte omstandigheden. Maar als school gaan we steeds voor het best mogelijke schema en proberen we zo veel mogelijk met iedereen rekening te houden".

Wat is de kracht van Bednet?

 • "Bednet is in de eerste plaats belangrijk voor het sociaal contact. Sommige leerlingen kunnen gewoon niet naar school komen. Het feit dat ze in de les kunnen zitten, medeleerlingen kunnen zien, een babbeltje kunnen doen is super belangrijk. Ze ervaren een klasgevoel en horen erbij. 

 • Het geeft wat structuur in de dag. De leerling weet: “Ik moet opstaan want de leerkracht verwacht mij straks in de les”. 

 • Bednet vergroot de kans dat ze hun jaar halen. Dat is heel belangrijk merk ik, ook voor ouders. Ze willen dat de onderwijsloopbaan van hun kind niet in het gedrang komt omdat het ziek is. 

 • Betrokkenheid klasgenoten: Het is ook mooi om te zien hoe de klasgenoten mee verantwoordelijkheid nemen in de Bednet-taken. Als je bij de opstart vraagt wie wil instaan om de computer op en af te zetten, de micro aan en uit, de helpdesk te contacteren, dan zijn er altijd leerlingen die die zorg op zich willen nemen. Dat is heel mooi om te ervaren".

Wat is jouw mooiste Bednet-moment?

"Bednet was voor mij onbekend terrein. Ik wilde wel met Bednet werken maar wist niet wat er van mij verwacht werd. Ik was enorm opgelucht toen ik de Bednet-consulente July de eerste keer aan de lijn had. Ik dacht meteen: “Oké, dat komt wel goed. July gaat mij wel helpen. We gaan dat hier samen klaren”.  Als ik aan het afgelopen jaar terugdenk dan was het telefoontje van consulente July toch wel het beste moment (lacht). 

Bij de opstart van een Bednet-traject is het aangenaam dat de Bednet-consulent alles regelt: het contact met ouders, het testen van het netwerk, de leveringen. Het heeft meer impact als een buitenstaander de uitleg over Bednet doet zowel bij leerlingen als bij leerkrachten. Van mij krijgen leerkrachten en leerlingen al zoveel vragen en info". 

Wat is er anders voor zieke leerlingen in coronatijden?

"Ik merk dat het een lastige aanpassingsperiode is voor zieke leerlingen. Een van onze Bednetters is chronisch ziek. Voor corona kwam hij regelmatig naar school. Nu al een jaar niet meer. Ik merk dat deze tijd chaotischer is voor hem; Leerlingen die naar school komen worden vanaf half 9 tot half 4 een beetje geleefd doorheen de dag. Ze gaan van lokaal naar lokaal, dat gaat allemaal vanzelf. 

Maar als je als leerling én Bednet hebt én je moet zelfstandig taken maken én je hebt misschien nog TOAH én je hebt nog online lessen via een bepaald medium (zoom, google meet of smartschool - afhankelijk van de leerkracht), dat maakt dat je als kind toch heel wat moet managen.

Ik doe elke dag mijn best om deze leerlingen te helpen. Het feit dat je hen vooruit helpt geeft elke dag goesting, moed en energie. Ik zie me niets anders doen".

Leerlingenbegeleiders zijn partners in:

 • tijdig opmerken van leerlingen die regelmatig en/of langdurig afwezig zijn

 • bekend maken van Bednet en andere onderwijsmogelijkheden voor zieke leerlingen in de school

 • leerlingen en ouders informeren over Bednet en de onderwijsmogelijkheden voor zieke leerlingen 

 • uitbouwen en opvolgen van onderwijstrajecten op maat tijdens ziekte, rekening houdend met wat de leerling fysiek en emotioneel aankan

 • ondersteunen van samenwerking tussen school, gezin, Bednet en eventuele andere betrokkenen bij de zieke leerling

Meer weten ?

 • Over onderwijs tijdens ziekte: Je kan terecht bij de pedagogische begeleidingsdienst, het CLB of het departement onderwijs

 • Over Bednet aanvragen: lees meer op onze website of neem contact op via aanvraag@bednet.be