CLB-arts Thomas Deschuyffeleer

Thomas Deschuyffeleer, CLB-arts in het VCLB Aalst bezocht de klas van Bednetter Josué. We stelden hem enkele vragen over het belang van onderwijs voor zieke leerlingen.

Waarom is onderwijs verder zetten tijdens ziekte belangrijk? 

Ziekte betekent voor kinderen en jongeren meestal dat ze al leuke zaken zoals hobby’s (sport, jeugdbeweging,...) (deels) moeten opgeven. Ze zien hun vrienden en familie minder of toch ‘anders’. Ze belanden in een wereld van medische bla-bla en witte schorten. Maar op elk moment in zijn leven heeft een kind het universele recht om te leren - een basisrecht, te participeren en te netwerken. Onze beste vrienden zijn die uit onze kindertijd, onze rolmodellen zijn vaak onze leerkrachten van toen. Maar, dat niet alleen. Je hebt, op alle leeftijden, nood aan informatie en inzicht om te groeien. En op 18 jaar is het vaak nog niet gedaan. Ziekte mag ook de kans op hoger onderwijs niet in de weg staan. Bednet is een derde partij om het recht op onderwijs mogelijk te maken. Ik bezocht de klas van José en heb met eigen ogen gezien hoe die enkele uren met zijn schoolvriendjes goud waard waren voor hem en zijn vrienden. Ik zag dat Josué zich weer klasgenoot voelde en geen patiënt. Het was heel ontroerend. Ik werd er stil van en bij momenten werd het me teveel.  

Wat is de rol van de CLB-arts in het mee realiseren van onderwijs voor zieke leerlingen? 

Ik ben nog maar sinds 1 september vorig jaar jeugdarts, maar ik heb mensenkennis genoeg om het belang van Bednet aan te voelen. Bednet moet indien mogelijk deel uitmaken van het zorgtraject van een zieke leerling. Het initiatief is nog steeds niet zo bekend. Het is de rol van de CLB- arts dit bespreekbaar te maken, bijvoorbeeld op de wekelijkse casusteams –indien gepast en haalbaar. Zo van, “hey jongens, heb je al eens aan Bednet gedacht voor die leerling”?

Wat is de kracht van Bednet? 

De kracht van de verwondering. Ik zag tijdens mijn bezoek aan de klas van Josué dat de klas wat huiverachtig stond tegenover Bednet. Maar de werking is echt heel eenvoudig. Ik zag “parels van begrip” in de ogen van de leerkrachten: “Dit kan, maar WIL ik ook”. Het spreekt aan. Waarom? Ik denk omdat je als leerkracht een deel van de hulpketen wil zijn voor het kind, voor hem wil opkomen en vechten. En voor de leerling: “Ik ben ziek, maar ik geef niet op. Ik leer bij, van EN met de rest. En Wie weet maak ik nieuwe vrienden of een eerste liefje”. 

Het mooiste Bednet-moment

 Ik maakte vorige week kennis met Bednetter Josué (12) en zijn klas in het SMI Aalst. Ik ga dit mooie moment niet snel meer vergeten. Alles boeide mij: de uitleg “achter” het systeem, de interactie tijdens de live les, maar evenzeer het voor en na de les was ontroerend mooi. Josué gaf een spreekbeurt via het Bednet-systeem “Wie is mijn favoriete acteur?”. De leerlingen plakten letterlijk aan het scherm. Dit warme moment raakte me echt in deze letterlijk en figuurlijk koude en afstandelijke tijden van maskers, handontsmetting en de 1,5 meter. Het MOET natuurlijk, maar Bednet doorprikt dat even. De luide waakzaamheid, de stille aanwezigheid, de onopgemerkte blik, het inzoomen op wat je op dat eigenste moment mooi en waardig vindt. Isn’t that great?

 

CLB-medewerkers zijn partners in: 

  • bekend maken van onderwijsmogelijkheden voor leerlingen die langdurig of regelmatig afwezig zijn op school wegens ziekte, ongeval of moederschapsrust

  • scholen, leerlingen en ouders informeren over de onderwijsmogelijkheden voor zieke leerlingen 

  • scholen, leerlingen en ouders waar nodig mee ondersteunen in het uitbouwen van een gepast onderwijstraject tijdens ziekte

 

Meer weten als CLB-arts?