Je bent hier:

U bent hier

Klachtenprocedure

Heb je klachten over de dienstverlening en aanvragen bij Bednet? Meld deze dan kort na de feiten.

Hoe dien je een klacht in?

 • Informele klachtenprocedure

  1. Een gesprek met de Bednet-consulent die het project begeleidt.
  2. Overleg met de teamleider (Marion Cardinaels), als het gesprek met de Bednet-consulent geen aanvaardbare oplossing biedt.
 • Formele klachtenprocedure

  Een formele interne klacht kan ingediend worden na het doorlopen van de informele interne klachtenregeling, met uitzondering van klachten waarbij Bednet vzw op basis van de geldende criteria heeft geoordeeld dat de aanvraag niet resulteert in een Bednet-project. Voor deze klachten kan onmiddellijk een formele interne klachtenbehandeling opgestart worden.

  1. Een klacht indienen kan rechtstreeks via dit klachtenformulier of afdrukken en per post versturen naar Bondgenotenlaan 134/4, 3000 Leuven.
  2. De directie neemt binnen de vijf werkdagen na ontvangst van de klacht contact op om een overlegmoment te plannen op een af te spreken plaats en tijdstip.
  3. Het is mogelijk zich tijdens het overleg omtrent de klacht te laten bijstaan door een vertrouwenspersoon naar keuze.
  4. Doel van het overleg is om tot een aanvaardbare oplossing te komen voor alle partijen waarop de klacht betrekking heeft. Indien de klacht betrekking heeft op de ontvankelijkheid van een aanvraag hanteren we de ontvankelijkheidscriteria van Bednet om te klacht te bespreken.
  5. Iedereen die bij het overleg betrokken is ontvangt een schriftelijk verslag van het overleg en de gemaakte afspraken ten laatste vijf werkdagen na het overleg.
  6. Een afgehandeld dossier blijft gesloten tenzij er zich nieuwe feiten aandienen.

Als bovenstaande formele klachtenregeling niet tot een aanvaardbare oplossing leidt, kan klacht worden ingediend bij de Vlaamse Ombudsdienst (in samenwerking met het Kinderrechtencommissariaat).

Dit kan telefonisch via het gratis nummer 0800 20 808, of via e-mail naar klachtenlijn@kinderrechten.be of via hun klachtenformulier.

Meer informatie via deze link.