Bednet afronden

Heeft de leerling Bednet (tijdelijk) niet meer nodig? Verwittig de Bednet-consulent dat het Bednet-traject (tijdelijk) stopt.