Je bent hier:

U bent hier

Praktische voorbereiding

Een geldig medisch attest 

Wanneer je niet aanwezig bent op school door ziekte, ongeval, operatie of moederschapsrust, moet je een geldig medisch attest aan je school bezorgen.

Een rustige plek

Je kan Bednet thuis, bij de grootouders, in het ziekenhuis of revalidatiecentrum, ... gebruiken. Indien mogelijk, voorzie je een rustige werkplek met voldoende plaats voor het Bednet-materiaal en je (werk)boeken. Dit kan je helpen om de les aandachtig te volgen.

Je school informeert de ouders

Je school verwittigt de ouders van je klasgenoten dat Bednet opstart met de nodige privacy-afspraken. 

Download de brief

De gebruikersovereenkomst

  • Met Bednet starten betekent dat jullie akkoord gaan met onze gebruikersovereenkomst. Je bevestigt deze overeenkomst wanneer je de Bednet-laptop een eerste keer opstart.
  • In deze overeenkomst staan de afspraken i.v.m. 
    • het onderwijs en Bednet-gebruik
    • het gebruik van het materiaal
    • de privacy
  • Bijkomende informatie omtrent deze afspraken, lees je hier:

Privacy NL     FR     ENG

  • Lees zeker de volledige gebruikersovereenkomst op voorhand. Heb je hierover vragen? Neem contact op met je Bednet-consulent.

Gebruikersovereenkomst NL      FR      ENG