Les volgen via Bednet

Via Bednet volg je de les van thuis uit samen met je klasgenoten. Waar moet je op letten? 

Je Bednet-routine

 • Je Bednet-routine: Als je naar school gaat, heb je vaak een vaste routine. Zorg voor vaste gewoontes op dagen dat je Bednet gebruikt, bijv. op tijd opstaan, alles klaarleggen voor school, aangekleed de les volgen, pauze nemen.... Zo krijg je nog meer het gevoel geven dat je ‘echt’ naar school gaat. En het helpt ook om niks te vergeten.
 • Waar zal je les volgen? We raden aan om, indien mogelijk, een rustig plekje uit te zoeken (kamer, woonkamer,...). 

Voor de les

 • Hoe laat begint de Bednet-les? Check of alles werkt. Zit op tijd klaar om te verbinden.

 • Wat heb je nodig? Leg alle spullen die je nodig hebt klaar: handboek, werkboek, rekenmachine, balpen, geprinte documenten, … 

 • Heb je vragen? Schrijf je vragen voor de leerkracht of je klas op (bijv. over leerstof, taak, toets, geplande Bednet-les, …). Zo vergeet je ze niet te stellen.

Tijdens de les

 • Volg de lessen alsof je in de klas zit: De afspraken van de klas zijn er ook voor jou (bijv. hand opsteken, niet eten tijdens de les, notities maken, …).

 • Doe actief mee: Via de computer les volgen is best vermoeiend en soms is het moeilijker om aandachtig te blijven. Steek dus zeker je hand op, ga mee in gesprek tijdens een klasgesprek, durf je vragen te stellen, … 

 • Houd contact met klasgenoten: Werk samen met klasgenoten aan taken, tijdens groepswerk, … Maak ook gebruik van pauzes of overgangsmomenten tussen lessen om bij te praten, te polsen naar klasweetjes, te vertellen over hoe het met je gaat, … 

 • Vraag hulp: De leerkracht merkt via het scherm minder snel op dat er iets niet lukt bij jou, dat je al klaar bent met een opdracht, dat je zit te zuchten of te fronsen, … Durf hulp te vragen als je iets niet begrijpt of ondersteuning nodig hebt. Steek je hand op, chat of geef luidop een seintje.

 • Heb je het moeilijk tijdens de les? Misschien ben je plots misselijk of lukt het niet om je te concentreren...Spreek op voorhand af hoe je dit duidelijk kan maken aan de klas en/of leerkracht.

 • Technisch probleem? Verwittig de leerkracht/klas. Of contacteer de Bednet-helpdesk, zij staan klaar om jou te helpen.

 • Bednet-tip: Zet je goed recht voor je scherm, als dat lukt. Zo kom je het meest duidelijk in beeld in de klas. 

Technische problemen

 • Helpdesk contacteren: Haperingen in beeld of geluid, een internetprobleem, onverwacht je klas niet zien of horen, … Technische problemen komen wel eens voor bij het online lesvolgen via de computer. De Bednet-helpdesk probeert altijd zo snel mogelijk het probleem te verhelpen. 
 • Frustraties? Misschien ben je boos, teleurgesteld, verdrietig als het contact met je klas technisch even foutloopt. Dat is begrijpelijk. Ga zeker in gesprek met je school hierover, of contacteer je Bednet-consulent.
 • Les of leerstof gemist? Vraag na bij de school hoe je de leerstof kan inhalen.

Ontdek al onze tips:

Tips voor Bednetters

Ontdek meer tips over Bednet in je onderwijstraject:

Of leer op de gebruikerspagina voor Bednetters het Bednet-materiaal kennen.