Je bent hier:

U bent hier

Inhoudelijke voorbereiding

Samen het lesrooster bepalen

  • Bepaal samen met je leerkracht welke lessen je zal volgen via Bednet, (eventueel) TOAH, … Houd zeker rekening met doktersbezoeken, rust, therapie,.... Alle vakken en lessen meevolgen via Bednet is meestal niet haalbaar. Je school stelt op basis daarvan een planning of lesrooster op. 
  • Is de planning te zwaar? Verandert er iets aan je behandelschema? Of ben je klaar om meer les te volgen? Ga zeker in overleg met je school om de planning aan te passen.

Je betrokkenheid bij de klas bespreken

  • Betrokken blijven bij je klas en het schoolse leven helpt om het gevoel te hebben dat het ‘gewone’ leven verder gaat. Je blijft bij de klas horen.
  • Bespreek met je gezin (of zorgverlener) en je school hoe jullie het sociaal contact en de betrokkenheid kunnen organiseren.

Je klas informeren over je ziekte

  • Je zal een hele periode niet in de klas les volgen. Het kan je leerkrachten en klasgenoten geruststellen wanneer ze info krijgen over wat er aan de hand is. En waarom je via Bednet les zal volgen. Ook wanneer je net niet kan zien dat je ziek bent, kan een woordje uitleg ervoor zorgen dat je klasgenoten meer begrip opbrengen voor je situatie.
  • Bespreek met je gezin (of zorgverlener) en je school of je info willen delen en op welke manier.
  • Weet dat je hierover advies kan vragen aan de mensen in het ziekenhuis, de behandelende psycholoog, CLB, … Sommige ziekenhuizen hebben een dienst die langsgaat in de klas om deze info te geven.