Je bent hier:

U bent hier

Inhoudelijke voorbereiding

Bepaal samen het lesrooster

  • Bepaal samen met de leerkracht welke lessen je kind zal volgen via Bednet, (eventueel) TOAH, … Houd zeker rekening met doktersbezoeken, rust, therapie,.... Alle vakken en lessen meevolgen via Bednet is meestal niet haalbaar. De school stelt op basis daarvan een planning of lesrooster op. 
  • Is de planning te zwaar? Verandert er iets aan het behandelschema van je kind? Of is je kind klaar om meer les te volgen? Ga zeker in overleg met de school om de planning aan te passen.

Bespreek de betrokkenheid bij de klas

  • Betrokken blijven bij de klas en het schoolse leven helpt om het gevoel te hebben dat het ‘gewone’ leven verder gaat. Je kind blijft bij de klas horen.
  • Bespreek met je kind en de school hoe jullie het sociaal contact en de betrokkenheid kunnen organiseren.

Informeer de klas over de ziekte

  • Je kind zal een hele periode niet in de klas les volgen. Het kan leerkrachten en klasgenoten geruststellen wanneer ze info krijgen over wat er aan de hand is. En waarom je kind via Bednet les zal volgen. Ook wanneer je net niet kan zien dat je kind ziek is, kan een woordje uitleg ervoor zorgen dat de klasgenoten meer begrip opbrengen voor de situatie.
  • Bespreek met je kind en de school of jullie info willen delen en op welke manier.
  • Weet dat je hierover advies kan vragen aan de mensen in het ziekenhuis, de behandelende psycholoog, CLB, … Sommige ziekenhuizen hebben een dienst die langsgaat in de klas om deze info te geven.