De eerste verbinding voorbereiden

De eerste verbinding is voor veel Bednetters spannend en emotioneel: ze zien voor het eerst (na lange tijd) de klas terug, en de klas komt terug in contact met de Bednetter.

Voorbereiden is belangrijk: Bereid dit moment voor, samen met je zoon/dochter, leerkracht of leerlingenbegeleider. Bespreek je twijfels, vragen of zorgen vooraf en maak afspraken zodat iedereen goed weet wat te verwachten. 

Eerste verbinding voorbereiden

 • Wanneer: Spreek een moment af dat ook voor de leerkracht past. En denk na hoelang je zoon/dochter zal aansluiten (bijv. hele les, stukje les, pauze). 

 • Met wie: Zal je zoon/dochter Bednetten met de volledige klasgroep, met een klein groepje of eerst alleen met de leerkracht? 

 • Info delen: ​Wil je zoon/dochter iets vertellen aan de klas over waarom hij/zij Bednet zal gebruiken, of over hoe het met hem/haar gaat? Is er iets dat hij/zij liever niet wil zeggen? Lees meer bij Bij de klas blijven horen.

 • Hoe elkaar bereiken: ​Heb je een telefoonnummer van de leerkracht of een klasgenoot? Zo kan je elkaar verwittigen moest er een probleem zijn (bijv. het lukt niet om te verbinden). 

 • Vragen, zorgen, twijfels: ​Ga erover in gesprek met de leerkracht (of leerlingbegeleider), zodat ze hiermee rekening kunnen houden of mee naar oplossingen kunnen zoeken.

De eerste keer Bednet met de klas

 • De laatste check: Zorg dat je kind zeker op tijd klaar zit. Software getest, internetverbinding in orde? Leg alles klaar (bv. headset, telefoonnummer klasgenoot of leerkracht, ...).

 • En... go! Druk op Log in als Bednetter en wacht tot de klas er ook is.

 • De eerste Bednet-indrukken: Het kan even wennen zijn voor je zoon/dochter om de klas te zien van op afstand, hoe hij/zij de leerkracht en klasgenoten hoort, … Test zeker alle knoppen in de software eens uit, zoom in op het bord, beweeg de camera, pas het volume aan, …

 • Hoe was de eerste verbinding? Bespreek met je zoon/dochter, leerkracht of andere begeleider hoe de eerste Bednet-les verlopen is: het gebruik van de computer, het contact met de klas, het les volgen via de computer, het gevoel niet echt in de klas aanwezig te zijn, … Voor sommige Bednetters is de eerste verbinding een heel fijn moment, voor anderen is het eerder een moeilijk moment.

 Bednet-tips: 

 • Hulp nodig? Vind je je weg niet goed in de Bednet-software? Heb je twijfels over die eerste verbinding? Neem contact op met je Bednet-consulent.

 • Technisch probleem? De Bednet-helpdesk staat paraat.

Terug naar Bednet gebruiken                              Hulp nodig?                              Naar startpagina