Bijna of deels terug naar school

Spannend ... je kind mag bijna terug naar school? Wat is er mogelijk? En waar kan je op letten?

Verschillende mogelijkheden:  

  • Voltijds herstarten: Als de ziekte en behandeling dit toelaten, kan je zoon/dochter meteen terug voltijds lesvolgen op school. 

  • Stap voor stap opbouwen: Je zoon/dochter kan starten met een beperkt aantal lesdagen of -lesuren, en stilaan terug meer naar school gaan.  

  • Combineren: Het blijft mogelijk om lessen op school te combineren met les via Bednet, TOAH of in ziekenhuisschool.

  • Herval: Voor sommige kinderen zal de terugkeer misschien wat grillig verlopen, soms ook met een (tijdelijke) herval. Ga in overleg met de school als je merkt dat de terugkeer moeilijk is voor je zoon/dochter.

Aansluiten bij leerstof en klasgroep

  • Leerdoelen: Bespreek met de school welke leerstof je kind moet kennen om vlot te kunnen aansluiten in de klas? Voor welke vakken/leerdoelen zijn aanpassingen mogelijk? Hoe zal de school je zoon/dochter evalueren?

  • Klasgroep: Hoe vindt je zoon/dochter terug zijn plekje in de klasgroep? Is er info die hij/zij best vooraf of bij de herstart deelt met de klas? Welke klasgenoten kunnen de terugkeer mee helpen vergemakkelijken?

  • Nieuwe klasgroep of school? Bespreek met de school hoe je zoon/dochter kennis kan maken met de klasgroep, nog niet gekende leerkrachten, de werking van de school, de lokalen, de klasgewoontes, ...

  • Wat denk je zoon/dochter? Hoe kijkt je kind naar de terugkeer (leerstof + klasgroep)? Waar kijkt hij/zij naar uit? Waar maakt hij/zij zich zorgen over? Welke ondersteuning heeft hij/zij nodig? 

  • Ondersteuning: Voor welke vakken en lesonderdelen kan de school extra (individuele) ondersteuning voorzien, en hoe? Heb jij ondersteuning nodig om je kind voor te bereiden of te begeleiden bij de terugkeer?

Terug naar Bednet afronden                              Hulp nodig?                              Naar startpagina