Je bent hier:

U bent hier

Praktische voorbereiding

Beschik over een geldig medisch attest 

 • Wanneer de leerling niet aanwezig is op school door ziekte, ongeval, operatie of moederschapsrust, moet je als school een geldig medisch attest ontvangen.

 • Ook tijdens het Bednet-gebruik registreer je de leerling als afwezig en heb je een medisch attest nodig.

Heeft de leerling alle lesmateriaal?

 • De leerkracht bezorgt, eventueel samen met een buddy uit de klas, vooraf het nodige lesmateriaal aan de afwezige leerling.

Informeer ouders van klasgenoten

 • Ouders van klasgenoten kunnen zich vragen stellen bij de camera die in de klas staat. Daarom verwittig je hen best dat Bednet opstart met de nodige privacy-afspraken. 

Download de brief

Bevestig de gebruikersovereenkomst 

 • Met Bednet starten betekent dit dat jullie akkoord gaan met onze gebruikersovereenkomst. Je bevestigt de gebruikersovereenkomst wanneer jullie de Bednet-computer de eerste keer opstarten.
 • In deze overeenkomst staan de afspraken i.v.m. 
  • het onderwijs en Bednet-gebruik van je kind
  • het gebruik van het materiaal
  • de privacy
 • Lees zeker de volledige gebruikersovereenkomst op voorhand. Heb je hierover vragen? Neem contact op met je Bednet-consulent.

Lees de overeenkomst