Inhoudelijke voorbereiding

​​Bepaal het lesrooster

  • Bepaal samen met de leerling en het gezin (of zorgverlener) welke lessen de leerling zal volgen via Bednet, (eventueel) TOAH, … Hou zeker rekening met doktersbezoeken, rust, therapie, … 
  • De klassenraad stelt op basis daarvan een planning of lesrooster op. 
  • Volg zeker op of de planning haalbaar is. Wanneer er iets wijzigt in het behandelschema of de leerling is klaar om meer les te volgen, kan je in overleg met de leerling en zijn gezin (of zorgverlener) de planning aanpassen.

Betrek de leerling bij de klas

  • Betrokken blijven bij de klas en het schoolse leven helpt om het gevoel te hebben dat het ‘gewone’ leven verder gaat. De leerling blijft bij de klas horen.
  • Bespreek met de leerling en zijn gezin (of zorgverlener) hoe jullie het sociaal contact en de betrokkenheid kunnen organiseren. 

Informeer de klas over de ziekte

  • De leerling zal een hele periode niet in de klas les volgen. Het kan leerkrachten en klasgenoten geruststellen wanneer ze info krijgen over wat er aan de hand is. En waarom de leerling via Bednet les zal volgen. Ook wanneer je net niet kan zien dat de leerling ziek is, kan een woordje uitleg ervoor zorgen dat de klasgenoten meer begrip opbrengen voor de situatie.
  • Bespreek met de leerling en zijn gezin (of zorgverlener) of zij info willen delen en op welke manier.
  • Weet dat de leerling en zijn gezin (of zorgverlener) hierover advies kunnen vragen aan de mensen in het ziekenhuis, de behandelende psycholoog, … Sommige ziekenhuizen hebben een dienst die langskomt in de klas om deze info te geven.