Evalueren via Bednet

Evaluatie maakt deel uit van elk onderwijstraject, ook bij zieke leerlingen. We geven enkele praktische tips om een afwezige leerling te evalueren via Bednet.

Want ook bij zieke leerlingen is het belangrijk dat:

 • de leerkracht of klassenraad informatie kan verzamelen over de mate waarin de leerling de leerplandoelen bereikt.
 • de leerling zicht krijgt op hoe ver hij staat in zijn leerproces.

Er zijn heel wat mogelijkheden om de leerling te evalueren via Bednet. Een zieke leerling volgt meestal een aangepast onderwijspakket. Dat betekent dat ook de evaluatie op maat zal moeten worden uitgewerkt: Wat kan de leerling? Wat wil de leerling? Wat heeft de zieke leerling nodig?

Toetsen en examens via Bednet

Wanneer?
 • Op hetzelfde moment als de klasgenoten.
 • Tijdens afgesproken (individuele) momenten.
Hoe?
 • Digitaal (bijv. via Google forms, Kahoot, Quizlet,…)
 • Schriftelijk
 • Mondeling
Document delen
 • Documenten delen kan via je vertrouwde tools (Smartschool, mail, andere leerplatformen, …) of via Bednet (documenten delen of via whiteboard)
Vragen stellen
 • Denk eraan om ook bij de leerling op afstand regelmatig te polsen of alles duidelijk is.
 • De Bednetter kan mondeling, of via de chat in de software, vragen stellen of feedback vragen.
Toezicht
 • Voor het afleggen van het examen kan de Bednetter de werkruimte aan de leerkracht tonen via de webcam. 
 • Als de Bednetter de computer op het bureau wat naar achter schuift, is niet alleen de Bednetter zichtbaar maar ook de werktafel. 
 • De Bednetter kan zijn scherm delen (Log hiervoor in in de 'extra functies')

Andere evaluatievormen via Bednet

Taken
 • De Bednetter kan vooraf of tijdens de les taken maken. Indienen is mogelijk via je vertrouwde tools (Smartschool, mail,…) of via Bednet.
Presentatie
 • De Bednetter kan een presentatie houden voor de klasgroep of de leerkracht tijdens een online sessie.
 • De Bednetter kan vooraf een presentatie delen, zodat de leerkracht deze eventueel kan projecteren op het bord.
Spreekopdracht
 • De Bednetter kan een spreekoefening houden met de leerkracht en/of met de klasgenoten.
Vaardigheids-
evaluatie
 • De Bednetter kan bepaalde vaardigheden tonen of een opdracht uitvoeren, terwijl de leerkracht (of klasgenoten) observeren.
 • De Bednetter kan ontwikkelde materialen of producten tonen via de webcam.
Groepsgerichte evaluatie
 • De Bednetter kan samen met klasgenoten aan een opdracht werken en deze eventueel presenteren.
 • Ook peerevaluatie is mogelijk tijdens een online sessie.
Werkhouding
 • De leerkracht kan de inzet, betrokkenheid, medewerking, enz … observeren tijdens de online sessies.

Andere mogelijkheden voor evaluatie

 • Fysieke aanwezigheid op school:
  • Misschien heeft de leerling toestemming van de arts om bepaalde toetsen, examens of praktijktesten op school af te leggen.
  • Bespreek met het gezin welke mogelijkheden er zijn om de leerling  in een apart klaslokaal of op minder drukke momenten op school uit te nodigen.
 • Evaluatie via de TOAH-leerkracht, een vrijwilliger of in de ziekenhuisschool
  • Een TOAH-leerkracht kan thuis, op school of virtueel bepaalde evaluaties afnemen.
  • Ook een vrijwilliger (bijv. School & Ziekzijn) kan betrokken worden.
  • Volgt de leerling les in de ziekenhuisschool? Ook tijdens deze lesmomenten zijn er mogelijkheden om toetsen/examens af te nemen. De leerkracht van de thuisschool bezorgt het nodige materiaal aan de ziekenhuisleerkrachten.

Evalueren van zieke leerlingen

 • De school/klassenraad is verantwoordelijk voor het leertraject van de zieke leerling en dus ook voor de evaluatie.

 • Een zieke leerling heeft recht op onderwijs maar ook recht op ziek zijn, rust en herstel. 

  • Een zieke leerling heeft vaak niet alle lessen gevolgd of deelgenomen aan alle taken, toetsen of examens.

  • De ziekte kan een invloed hebben op het denken, de emoties en het lichaam (bijv. concentratie, onzekerheid of angst over slaagkansen, motoriek, …).

  • Redelijke aanpassingen kunnen het evalueren haalbaarder maken:  ze laten toe om rekening te houden met de specifieke context en het leertraject van een zieke leerling. Je kan zorgen voor aanpassingen in o.a.:

   • de planning/spreiding of hoeveelheid van evaluaties

   • de inhoud die geëvalueerd wordt en de hulpmiddelen die de leerling mag gebruiken

   • hoe geëvalueerd wordt (bijv. taak i.p.v. examen, mondeling i.p.v. schriftelijk examen, ...)

  • Belang van duidelijke afspraken en communicatie

   • Bespreek samen met de leerling,  de ouders en de school de verwachtingen en mogelijkheden.
   • Maak duidelijke afspraken over het afleggen van toetsen of examens van thuis uit.