COVID-19: Hoe past Bednet haar werking aan

De coronacrisis heeft de hele wereld nog steeds in haar greep. Scholen zijn terug voltijds geopend maar alle mogelijke maatregelen worden genomen om het virus op school geen kans te geven. Scholen werken in een nieuwe realiteit van mondmaskers, handgels, circulatieplannen en klasbubbels. Ook Bednet past haar dagelijkse werking aan om de veiligheid van haar uiterst kwetsbare doelgroep (zieke kinderen en jongeren) te garanderen. Want het is mede voor de Bednetters dat ”wij onze handen wassen”. 

Wie kan Bednet aanvragen?

 • Synchroon internetonderwijs (SIO) is er voor kinderen die langdurig of voor korte opeenvolgende periodes van school afwezig blijven wegens ziekte, moederschapsrust of een ongeval. 
 • COVID-19 update (​zie website van het Departement Onderwijs en Vorming, bij 'Gezondheid' - UPDATE 9 september)
  • Leerlingen die tot de COVID-risicogroep behoren hebben recht op synchroon internetonderwijs via Bednet en TOAH (Tijdelijk Onderwijs aan huis)
  • Leerlingen die samenleven met personen die tot de risicogroep behoren kunnen in bepaalde situaties ook gebruik maken van SIO en TOAH.

Lees alle criteria

Begeleiding van trajecten

 • Bij een eerste contact leggen onze consulenten de werking en het gebruik van SIO uit in het gezin of op school, zodat iedereen goed geïnformeerd is en er met voldoende vertrouwen mee aan de slag kan. In coronatijd begeleiden en ondersteunen we de Bednetter en de school zoveel mogelijk vanop afstand. Overleg wordt voornamelijk online ingepland. Bednet werkt immers met een zeer kwetsbare groep en wil voorkomen mogelijke besmettingen door te geven door veelvuldige en wisselende contacten met scholen en gezinnen.
 • Uitzonderlijk en op vraag gaan consulenten ter plaatse. Daarbij volgen zij de richtlijnen conform de COVID-aanbevelingen van de Vlaamse Overheid (dragen van een mondmasker, 1,5 meter afstand houden, regelmatig handen ontsmetten). 

Wat met materiaal en levering?

 • Voor levering wordt het ICT-materiaal voor gezinnen en scholen, naar gewoonte, grondig schoongemaakt en gedesinfecteerd. Wist je dat dit ook al vóór corona gebeurde?

 • Onze koerierdienst hanteert de voorzorgsmaatregelen en veiligheidsvoorschriften die opgelegd zijn vanuit de Vlaamse Overheid. Bij levering of afhalen van het materiaal is geen persoonlijk contact en ook geen handtekening nodig.

 • Het gedeeld gebruik van alle materiaal in de klas moet zo veel mogelijk vermeden worden. 

  • In normale omstandigheden ondersteunen de klasgenoten de leerkracht door verschillende taken op zich te nemen (bijv. door het toestel in de klas aan te zetten, te chatten met de helpdesk bij vragen, de microfoon op te laden, etc…). Nu raden we leerkrachten aan om de taken zelf op te nemen of indien het niet anders kan, om een vaste Bednet-buddy aan te stellen die de taken op zich neemt.

 • Als de leerkracht een vraag stelt geeft hij de microfoon normaal gezien door aan de leerling die antwoordt. Zo kan de Bednetter het gesprek in de klas goed volgen. Nu wordt dit ten zeerste afgeraden. Hoort de Bednetter thuis de vragen en antwoorden van de klasgenoten niet? Dan kan de leerkracht deze kort herhalen.
 • Ontsmettingsmiddel moet steeds in de nabijheid van het materiaal staan, zodat handen voor ingebruikname kunnen worden ontsmet. Na het gebruik raden we aan om dit te herhalen. Het materiaal wordt vaak gedeeld door verschillende leerlingen en leerkrachten.

Lees meer

Bednet en de pandemische kleurcodes in het onderwijs

 • Bednet aanvragen is in elk pandemisch niveau mogelijk. 

 • Basisonderwijs:

  • Leerlingen blijven in elk pandemieniveau/kleurcode les volgen op school. 

  • Bednet-gebruik blijft dus in elke kleurcode mogelijk.

 • Secundair onderwijs:

  • In code geel gaan alle leerlingen voltijds naar school. Vanaf code oranje wisselen lessen op school af met onderwijs op afstand.

  • Bednet-gebruik blijft in elke kleurcode mogelijk om lessen die op school gegeven worden, online mee te volgen. 

  • Wanneer de klas van een Bednetter onderwijs op afstand volgt, sluit de Bednetter hierbij aan.

 • Meer info over de pandemieniveaus en het onderwijs aan zieke leerlingen is te vinden op de website van het Departement Onderwijs en Vorming.  

Helpcenter

Naast een COVID-proof-werking heeft Bednet tijdens de lockdown haar dienstverlening verder uitgebreid met een eigen helpcenter. Op die manier willen we nog meer ouders en leerkrachten ondersteunen bij het organiseren van onderwijs op afstand. Elke leerkracht en ouder kan er via chat zijn of haar vraag stellen over internetonderwijs in deze bijzondere coronaperiode. Heb je vragen over hoe je een afwezige leerling in jouw klas of thuis kan betrekken bij het klasgebeuren, de lessen kan laten volgen of hoe je hem/haar kan ondersteunen om de leerstof bij te houden? Onze consulenten staan klaar om allerlei vragen te beantwoorden en samen oplossingen te zoeken, zowel technisch als inhoudelijk. Naast chatten en mailen kan je ook tips lezen in één van de artikels.

Aarzel zeker ook niet om de getuigenissen te lezen van onze Bednetters en ouders als lockdown experts. 

Naar het helpcenter