COVID-19: Hoe past Bednet haar werking aan

De coronacrisis heeft de hele wereld nog steeds in haar greep. Scholen zijn terug voltijds geopend maar alle mogelijke maatregelen worden genomen om het virus op school geen kans te geven. Scholen werken in een nieuwe realiteit van mondmaskers, handgels, circulatieplannen en klasbubbels. Ook Bednet paste haar dagelijkse werking sinds de lockdown in maart aan om de veiligheid van haar uiterst kwetsbare doelgroep (zieke kinderen en jongeren) te garanderen. Want het is mede voor de Bednetters dat ”wij onze handen wassen”. 

Bednet aanvragen en met Bednet werken is mogelijk in elke kleurcode (laatste update - code oranje Departement Onderwijs en Vorming (19/10/2020). Bednet begeleidt de zieke leerling en de school veilig en professioneel, in elk pandemieniveau.

Wie kan Bednet aanvragen?

 • Synchroon internetonderwijs (SIO) is er voor kinderen die langdurig of voor korte opeenvolgende periodes van school afwezig blijven wegens ziekte, moederschapsrust of een ongeval. 
 • COVID-19 update (​zie website van het Departement Onderwijs en Vorming, bij 'Gezondheid' - UPDATE 9 september)
  • Leerlingen die tot de COVID-risicogroep behoren hebben recht op synchroon internetonderwijs via Bednet en TOAH (Tijdelijk Onderwijs aan huis)
  • Leerlingen die samenleven met personen die tot de risicogroep behoren kunnen in bepaalde situaties ook gebruik maken van SIO en TOAH.

Lees alle criteria

Begeleiding van trajecten

 • Bij een eerste contact leggen onze consulenten de werking en het gebruik van SIO uit in het gezin of op school, zodat iedereen goed geïnformeerd is en er met voldoende vertrouwen mee aan de slag kan. In coronatijd begeleiden en ondersteunen we de Bednetter en de school zoveel mogelijk vanop afstand. Overleg wordt voornamelijk online ingepland. Bednet werkt immers met een zeer kwetsbare groep en wil voorkomen mogelijke besmettingen door te geven door veelvuldige en wisselende contacten met scholen en gezinnen.
 • Als essentiële derde partij, mogen consulenten, uitzonderlijk en op vraag ter plaatse komen. Daarbij volgen zij de richtlijnen conform de COVID-aanbevelingen van de Vlaamse Overheid (dragen van een mondmasker, 1,5 meter afstand houden, regelmatig handen ontsmetten). 

Wat met materiaal en levering?

 • Voor levering wordt het ICT-materiaal voor gezinnen en scholen, naar gewoonte, grondig schoongemaakt en gedesinfecteerd. Wist je dat dit ook al vóór corona gebeurde?

 • Onze koeriersdienst hanteert de voorzorgsmaatregelen en veiligheidsvoorschriften die opgelegd zijn vanuit de Vlaamse Overheid. Bij levering of afhalen van het materiaal is geen persoonlijk contact en ook geen handtekening nodig.

 • Het gedeeld gebruik van alle materiaal in de klas moet zo veel mogelijk vermeden worden. 

  • In normale omstandigheden ondersteunen de klasgenoten de leerkracht door verschillende taken op zich te nemen (bijv. door het toestel in de klas aan te zetten, te chatten met de helpdesk bij vragen, de microfoon op te laden, etc…). Nu raden we leerkrachten aan om de taken zelf op te nemen of indien het niet anders kan, om een vaste Bednet-buddy aan te stellen die de taken op zich neemt.

 • Als de leerkracht een vraag stelt geeft hij de microfoon normaal gezien door aan de leerling die antwoordt. Zo kan de Bednetter het gesprek in de klas goed volgen. Nu wordt dit ten zeerste afgeraden. Hoort de Bednetter thuis de vragen en antwoorden van de klasgenoten niet? Dan kan de leerkracht deze kort herhalen.
 • Ontsmettingsmiddel moet steeds in de nabijheid van het materiaal staan, zodat handen voor ingebruikname kunnen worden ontsmet. Na het gebruik raden we aan om dit te herhalen. Het materiaal wordt vaak gedeeld door verschillende leerlingen en leerkrachten.

Lees meer

Bednet en de pandemische kleurcodes in het onderwijs

 • Bednet aanvragen is in elk pandemisch niveau mogelijk. 

 • Wat betekenen de verschillende pandemiescenario's voor de Bednetter in jouw klas

  • Bekijk onze algemene fiche op basis van aanwezigheid in de klas (pdf).

   • Basisonderwijs:

    • Leerlingen blijven in elk pandemieniveau les volgen op school. 

    • Bednet-gebruik blijft altijd mogelijk in kleuter-, lager en secundair onderwijs.

   • Secundair onderwijs:

    • Leerlingen krijgen in elk pandemieniveau voltijds les op school. Scholen kunnen voor de leerlingen van de 2de en/of 3de graad secundair onderwijs afstandsonderwijs aanbieden, dit steeds in akkoord met het bevoegde onderhandelingscomité en op voorwaarde dat alle leerlingen kunnen bereikt worden (zie corona-update Departement Onderwijs en Vorming 19/10/2020).
    • Leerlingen kunnen, ongeacht de kleurcode, altijd online de les in de klas meevolgen via Bednet.  

    • Wanneer een deel van de klas of de hele klas van een Bednetter onderwijs op afstand volgt, sluit de Bednetter hierbij aan.

 • Meer info over de pandemieniveaus en het onderwijs aan zieke leerlingen is te vinden op de website van het Departement Onderwijs en Vorming.  

Advies nodig?

Heb je als leerkracht of ouder vragen over onderwijs op afstand in deze bijzondere coronaperiode? Als leerkracht starten met online sessies met je klas? Binnenkort tegelijk lesgeven aan een groep leerlingen in je klas én een deel thuis? Of vraag je je als ouder af hoe jij je kind kan blijven motiveren om van thuis uit met de leerstof bezig te blijven? Of kan jouw kind door ziekte of besmettingsgevaar binnenkort niet mee starten op school?

Het Bednet-team heeft jarenlange ervaring in het begeleiden van gezinnen en scholen bij het langdurig les volgen op afstand en met het les volgen via de computer. Zij staan graag klaar om jullie te ondersteunen bij vragen, bezorgdheden en twijfels. 

Contacteer ons