Je bent hier:

U bent hier

Bednet in coronatijd

De coronacrisis heeft de hele wereld nog steeds in haar greep. Scholen zijn terug voltijds geopend maar alle mogelijke maatregelen worden genomen om het virus op school geen kans te geven. Scholen werken in een nieuwe realiteit van mondmaskers, handgels, circulatieplannen en klasbubbels. Ook Bednet paste haar dagelijkse werking sinds de lockdown in maart aan om de veiligheid van haar uiterst kwetsbare doelgroep (zieke kinderen en jongeren) te garanderen. Want het is mede voor de Bednetters dat ”wij onze handen wassen”. 

Bednet aanvragen

In schooljaar 2020-2021 is Bednet in sommige situaties ook mogelijk voor:

 • leerlingen die behoren tot de COVID-19-risicogroep.
 • leerlingen die samenwonen met een gezinslid dat behoort tot de risicogroep. 

Meer info

Bednet en de pandemische codes in het onderwijs

Bednet aanvragen en opstarten kan in elk pandemisch niveau. Bekijk onze algemene fiche op basis van aanwezigheid in de klas. 

In het basisonderwijs:

 • Leerlingen blijven in elk pandeminiveau les volgen op school.
 • Bednet-gebruik blijft altijd mogelijk in het kleuter- en lager onderwijs.

Secundair onderwijs:

 • Leerlingen in de 1ste graad krijgen in elk pandemieniveau voltijds les op school. Voor de leerlingen van de 2de en 3de graad kunnen scholen ervoor kiezen om afstandsonderwijs aan te bieden. Dit steeds in akkoord met het bevoegde onderhandelingscomité en op voorwaarde dat alle leerlingen kunnen worden bereikt. (zie corona-update Departement Onderwijs en Vorming 19/10/2020).
 • Bednet-gebruik blijft mogelijk wanneer de klasgenoten de les volgen op school.
 • Wanneer een deel of de hele klas onderwijs op afstand volgt, sluit de Bednetter hier bij aan.

Meer info over de pandemieniveaus en het onderwijs aan zieke leerlingen: op de website van het Departement Onderwijs en Vorming.  

Begeleiding

 • In coronatijd begeleiden en ondersteunen onze consulenten de leerling, zijn gezin (of zorgverlener) en de school zoveel mogelijk vanop afstand. Alle overlegmomenten tijdens de voorbereiding en het gebruik van Bednet worden zoveel mogelijk telefonisch of online ingepland. 
 • Bednet wil zo het aantal wisselende contacten met leerlingen, gezinnen (of zorgverleners) en scholen verminderen en het risico op besmetting van haar kwetsbare doelgroep vermijden.
 • Als essentiële derde partij mogen consulenten, uitzonderlijk en op vraag, wel ter plaatse komen. Daarbij volgen zij de richtlijnen conform de COVID-aanbevelingen van de Vlaamse Overheid (dragen van een mondmasker, 1,5 m afstand houden en regelmatig de handen ontsmetten).

Levering en gebruik materiaal

 • Klaarmaken computermateriaal: Onze magazijnier desinfecteert en maakt het computermateriaal grondig schoon. Wist je dat dit vóór corona ook al gebeurde?
 • Levering materiaal: Onze koerierdienst hanteert de voorzorgsmaatregelen en veiligheidsvoorschriften die opgelegd zijn vanuit de Vlaamse Overheid. Bij levering of afhalen van het materiaal is er geen persoonlijk contact en handtekening nodig.
 • Installeren materiaal: voor het installeren van het materiaal doen we zoveel mogelijk beroep op de ict-coördinator van de school.
 • Gebruik van het materiaal in de klas:
  • Het gedeeld gebruik van alle materiaal moet zoveel mogelijk worden vermeden.
  • In normale omstandigheden ondersteunen de klasgenoten de leerkracht door verschillende taken op te nemen (bijv. de computer aanzetten, chatten met de helpdesk, de microfoon opladen, …). Nu raden we leerkrachten aan deze taken zelf op te nemen of indien het niet anders kan, een vaste Bednet-buddy aan te stellen die de taken op zich neemt.
  • De leerkracht kan normaal de microfoon doorgeven zodat de leerling die aan het woord is goed verstaanbaar is voor de leerling thuis. Nu wordt dit zeerste afgeraden.
  • Hoort de Bednetter de vragen en antwoorden van klasgenoten niet (goed)? Dan kan de leerkracht deze kort herhalen.
  • Ontsmettingsmiddel moet steeds in de nabijheid van het materiaal staan, zodat handen voor ingebruikname kunnen worden ontsmet. We raden aan om dit na het gebruik te herhalen. 

Lees meer

Advies nodig?

Heb je als leerkracht of ouder vragen over onderwijs op afstand in deze bijzondere coronaperiode? Als leerkracht starten met online sessies met je klas? Binnenkort tegelijk lesgeven aan een groep leerlingen in je klas én een deel thuis? Vraag je je als ouder af hoe jij je kind kan blijven motiveren om van thuis uit met de leerstof bezig te blijven? Of kan jouw kind door ziekte of besmettingsgevaar binnenkort niet mee starten op school?

Het Bednet-team heeft jarenlange ervaring in het begeleiden van leerlingen en hun gezin (of zorgverlener) en scholen bij het langdurig les volgen op afstand en met het les volgen via de computer. Zij staan graag klaar om jullie te ondersteunen bij vragen, bezorgdheden en twijfels. 

Contacteer ons