Steun Bednet als bedrijf

De recente besparingen bij de Vlaamse overheid treffen ook Bednet. In 2020 schroeft de overheid ook de subsidie voor synchroon internetonderwijs terug met 6%. We willen niet dat onze langdurig zieke kinderen daar de dupe van zijn. Wij hebben de steun van uw bedrijf meer dan ooit nodig.  Bednet kijkt naar de toekomst en zet sterk in op technologische innovatie. Steun Bednet om internetonderwijs te garanderen en te innoveren naar haar gebruikers toe. Neem vrijblijvend contact met ons op. 

Sophie Reyntens - 016/20.40.45 - sophie.reyntens@bednet.be

Acties om Bednet te steunen

Actie

Zet via je onderneming een actie op touw voor Bednet.  Organiseer een inzamelactie en sensibiliseer zo:

  • je werknemers, door ze bij dit positieve initiatief te betrekken
  • je klanten
  • je leveranciers 
  • je medewerkers

Via ons actieplatform kan je makkelijk zelf een actie ten voordele van Bednet opzetten en online geld inzamelen via crowdfunding.

Marketing voor het goede doel

Je onderneming schenkt een percentage van de verkoopswinst aan Bednet. Vb: Tomabel organiseert jaarlijks een back-to-school actie. Voor elk verkochte tros kerstomaatjes gaat er een bedrag naar Bednet

Of laat je inspireren door Otolift Trapliften. Deze firma schenkt een Bednetpoes t.w.v. €25,-. aan elke klant die een traplift koopt.  Je kan de Bednetpoes ook als Sinterklaas-of eindejaarsgeschenk aan je medewerkers geven.

 

 

Voorbeeld Kiwanis

Sven Denayer, secretaris van de Service Club Kiwanis Destelbergen vertelt:

"Ongeveer een jaar terug hebben wij vanuit onze serviceclub Kiwanis Destelbergen beslist om Bednet te steunen. Dit naar aanleiding van het ontroerende verhaal van mevrouw Bie Tremmerie en haar echtgenote Jan De Varé en hun dochtertje (Bednetter) Klara. Gezien ik hen persoonlijk goed ken (het zijn onze buren), werd een presentatie opgezet in onze club, in het bijzijn van alle leden en echtgenotes, waar Bie het ganse Bednet verhaal is komen toelichten. Onze club is een relatief kleine club en wij steunen voornamelijk kleine, maar vooral lokale initiatieven, echter wel steeds gekoppeld aan kinderen. Maar het verhaal dat Bie ons deelde over haar dochter Clara, die veel steun had aan Bednet, heeft ons enorm gecharmeerd. Kiwanis maakte dan ook graag de som van €5000 over op de rekening van Bednet."

KIWANIS is een wereldwijde organisatie van 600.000 vrijwilligers, die zich inzetten om de wereld van de kinderen te verbeteren, kind per kind, gemeenschap per gemeenschap. Daarnaast is KIWANIS een serviceclub van mannen en vrouwen die willen samenwerken om gezonde opvattingen en edele idealen na te streven, die meer eerlijkheid, rechtvaardigheid, vaderlandsliefde en goede wil met zich meebrengen. Het aanmoedigen van de toepassing van de gouden regel, die luidt: “behandel een ander zoals je zelf door hem behandeld wil worden”. In België zijn er 215 lokale clubs met ca 700 leden. Om als nieuw lid aanvaard te kunnen worden moet men voorgedragen worden door twee peters en tenminste twee clubvergaderingen (op uitnodiging) hebben bijgewoond en aanvaard worden door de algemene vergadering der clubleden.