Je bent hier:

U bent hier

Hoe Bednet ontstond

Bednet ontstaat in 2002 als vernieuwend project in de stad Antwerpen. In 2004 richt Kathy Lindekens de vzw op en in 2007 begint het echte verhaal met een onderzoekproject van Imec.

2002 - vernieuwend project stad Antwerpen

Bednet ontstaat in 2002 als vernieuwend project in de stad Antwerpen. In 2004 richt Kathy Lindekens de vzw op, samen met enkele zeer gemotiveerde vrijwilligers.

2007 - onderzoeksproject Imec

Het echte verhaal begint in 2007: het Vlaams Patiëntenplatform vraagt een onderzoeksproject aan bij IMEC (toenmalige Iminds: Interdisciplinair Instituut voor Breedbandtechnologie) in samenwerking met Androme uit Diepenbeek.

  • Doel: Een oplossing zoeken om langdurig zieke kinderen via technologie weer nauw te betrekken bij hun eigen klas. 

  • Project ASCIT: Het project krijgt de naam ASCIT'Again at my School by Fostering Communication through Interactive Technologies for long term sick children'. 

  • Protoype: Uit dit onderzoek ontstaat een eerste prototype van software. De hard- en software wordt nadien meermaals vernieuwd om beter aan te sluiten bij de noden van kind en klas.

  • Testfase: Een 15-tal kinderen tussen 8 en 12 jaar testen het prototype uit en staan in contact met hun klasgenoten via internet.

2014-2015 - mijlpaal: recht op onderwijs voor zieke leerlingen

Op 23 april 2014 erkent de overheid Bednet en verankert het in het onderwijsdecreet XXIV. ‘Synchroon internetonderwijs’ (SIO) heet dit in de taal van de overheid.

Vanaf 1 september 2015 wordt SIO pas echt structureel verankerd in het onderwijs in de Vlaamse Gemeenschap. Langdurig en chronisch zieke kinderen hebben sinds die dag recht op Bednet. Voor Bednet is dit een grote erkenning en een mijlpaal:

  • Dankzij de subsidie die de Vlaamse Regering in september 2015 toekent aan Bednet, kunnen in het schooljaar 2015-2016 600 leerlingen synchroon internetonderwijs volgen.
  • Sinds september 2016 moeten scholen het recht op SIO opnemen in hun schoolreglement. Op die manier vinden hopelijk alle scholen en ouders van zieke kinderen de weg naar Bednet. Ook kleuters vanaf 5 jaar kunnen vanaf nu een beroep doen op Bednet.

september 2021 - volledig nieuw computermateriaal

Op 1 september 2021 lanceert Bednet volledig nieuw computermateriaal. Zo wil het tegemoet komen aan de digitalisering in scholen en de nieuwe nodig. Bednet werkt hiervoor samen met volgende partners: