“Hoe blijft mijn leerling mee met de les, ondanks ziekte”

In Vlaanderen is onderwijs een recht, ook tijdens ziekte. Wanneer leerlingen wegens ziekte niet aanwezig kunnen zijn op school, hebben ze evengoed nood aan leerstof verwerken, geëvalueerd worden, hun diploma halen, enz. We zetten hieronder de verschillende mogelijkheden op een rijtje om onderwijs te blijven volgen tijdens ziekte en behandeling. 

De Vlaamse overheid organiseert en subsidieert 3 verschillende systemen voor onderwijs aan zieke leerlingen:

Bednet

Afstandsonderwijs voor leerlingen die langdurig en/of regelmatig afwezig zijn op school wegens ziekte, moederschapsrust of een ongeval. De leerling volgt van thuis uit, via de computer de lessen mee, live en in interactie met de eigen klasgenoten en leerkracht. Bednet vzw is organisator van SIO in Vlaanderen

Tijdelijk Onderwijs aan Huis (TOAH) 

Onderwijs aan huis voor leerlingen die door langdurige of chronische ziekte afwezig zijn op school. Een leerkracht van de school geeft bij de leerling thuis les (max. 4u/week). TOAH is gesubsidieerd door het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming en wordt georganiseerd door de school waar de zieke leerling ingeschreven is.

Leerkracht Siska over TOAH

De ziekenhuisscholen

Kinderen die langdurig in een ziekenhuis of preventorium verblijven kunnen terecht in een ziekenhuisschool (buitengewoon onderwijs type 5). Leerkrachten geven er les op maat van de onderwijsbehoeften van kinderen en in nauw overleg met de thuisschool.  Kinderen die in een dienst voor kinderpsychiatrie verblijven, kunnen in sommige gevallen in die dienst terecht voor onderwijs.

Orthopedagoge Kris vertelt

Daarnaast zijn er vrijwilligersorganisaties die - eveneens gratis - zieke kinderen thuis les of ondersteuning geven, o.a. School & Ziek zijn vzw, Auxilia vzw, Alles over kanker, en Brugfigurenproject van het Rode Kruis België.

Algemene informatie over en voorwaarden voor gebruik van het onderwijsaanbod voor langdurig en chronisch zieke leerlingen vind je hier.  Als leerkracht kan je voor verdere informatie terecht bij het zorgteam, de directie en het CLB in jouw school. 

Let op: omwille van corona hebben heel wat organisaties hun werking moeten aanpassen.

  • Meer informatie over de tijdelijk aangepaste werking van Bednet vind je hier.

  • Informatie over de aangepaste werking van TOAH, ziekenhuisscholen en andere informatie over corona-onderwijs voor leerlingen die om medische redenen niet naar school kunnen gaan, vind je hier